Chabad Utrecht

Hotels

Kosjer

Ontdek hier kosjer geproduceerde producten van de Mehadrin Kosjer Lijst.

Samen Uniek

“Jullie staan vandaag allemaal voor G-d, de hoofden van jullie stammen, jullie ouderen, jullie officieren, iedere Jood...van jullie houthakker tot jullie waterschepper”.

Geweldig! Allemaal samen ...maar toch apart? Zo staat het deze week in de Torah. Juist het stukje dat we net voor Rosh Hashana, Joods nieuwjaar lezen. Eerst staat er het woordje “allemaal” om vervolgens iedereen afzonderlijk te benoemen. Wat tegenstrijdig! Wat benadrukken we hier? Saamhorigheid of diversiteit? Eenheid of juist onze verschillen? Bovendien als er al staat “allemaal” waarom moet iedereen ook nog eens apart opgenoemd worden?

Het antwoord ligt verschuilt in de zinsnede “voor G-d”. De Torah leert ons een belangrijk punt. Diversiteit en eenheid kunnen co-existeren. Saamhorigheid is geen kunst als iedereen gelijk is. Iedereen is juist anders. Er zijn geen twee mensen die precies hetzelfde gezicht hebben, zelfs niet een tweeling. Elk individu ontplooit in zijn leven zijn unieke talenten. Echter doet hij dat met de wetenschap dat G-d hem de kracht daartoe geeft. G-d schenkt ons de mogelijkheid, de mens ontwikkelt het. Daar zijn wij allemaal gelijk in. Als we dat kunnen onthouden dan “staan” we sterk en krachtig, als één volk, klaar om onze Koning op Rosh Hashana elk jaar weer opnieuw te bekronen.

Shana Towa Oemetoeka!

Purim in Utrecht 2017

Purim in Utrecht

Joodse les

Het is boeiend om te leren over de Joodse cultuur en fantastisch om Hebreeuws te leren spreken en schrijven. Wij verzorgen lessen voor kinderen en volwassenen. Download hier onze brochure over Joodse les in Utrecht en bekijk de reportage van RTV Utrecht over onze werkwijze.

Shabbat in UtrechtFriday Jan. 5th, 4:15 pm
Sat. Jan. 6th, 10 am

Prayers, Learning & Inspiration
Meals & Sleeping

Click here for your required reservation

Parashat Toldot

Deze week ontmoeten wij opnieuw onze aartsvader Yitschak en zijn echtgenote Rivkah. Zij krijgen een tweeling: Esaw en Yakow. Esaw is behaard en wild en Yakow zijn broer is oprecht en studeert.

Maar nu is Yitschak oud geworden en zelfs blind, vertelt ons de Torah. Hij voelt dat hij niet lang meer te leven heeft en hij wil zijn oudste zoon Esaw zegenen. Yitschak stuurt Esaw om te jagen en een lekkere maaltijd voor hem te bereiden om te kunnen eten en hem vervolgens te kunnen zegenen.

Rivkah overhoort het gesprek, maar vindt dat de jongste van de tweeling de zegen moet ontvangen. Immers was Yakov een rechtschapen man en Esaw niet.

Terwijl Esaw op jacht is stuurt Rivkah haar zoon Yakow naar Yitschak toe. Ze kleedt Yakow in Esaw’s kleren en z’n handen en nek bedekt zij met geitenhuid, zodat hij op z’n behaarde broer lijkt.

Yakow neemt een heerlijk gerecht mee voor zijn vader, bereid door niemand anders dan Rivkah zelf.

”Wat ben je snel terug!” roept Yitschak verbaast.

“G-d heeft mij geholpen” antwoordt Yakow.

Yitschak voelt nattigheid. Het was namelijk niet de gewoonte van Esaw om G-d in zijn dagelijkse gesprekken te benoemen. Maar nadat Yitschak zijn “behaarde” zoon gevoeld heeft en ZIJN KLEREN geroken heeft, zegent hij hem.

Yakow is nog niet vertrokken of Esaw komt binnen wippen met jacht en al, gekookt en gekruid precies zoals Papa het lekker vindt. Groot is de woede van Esaw. Hij smeekt zijn vader om hem alsnog te zegenen en maakt plannen om zijn broertje te vermoorden.

Wat een sensatie! En wat ingewikkeld allemaal! Kon Rivkah niet gewoon een normale discussie met haar man voeren en hem uitleggen dat hij door zijn blindheid de verkeerde zoon voortrok? Elke Jiddische Mama weet toch hoe ze dit soort zaken moet aanpakken! Waar dienen al die geheimzinnigheid en verkleedpartijtjes voor. Is de rechte weg niet het meest voor de hand liggend?

Het antwoord schuilt in de woorden “zijn kleren” of terwijl בגדיו (beģadaw). De Talmoed vertelt ons dat בגדיו (beģadaw) en בוגדיו (boģedaw) bijna dezelfde Hebreeuwse letters zijn, alleen de klinkers zijn anders, maar die staan niet in een Torah rol. Beide versies kloppen. בגדיו (Beģadaw) betekent zijn kleren en בוגדיו (boģedaw) wordt vertaald met zijn verraders. En kleren verraden de man. En wie zijn dan de verraders? En wie verraden zij?

Heel simpel, het zijn de verraders van het Joodse volk. Zoals bijvoorbeeld, vertelt ons de Midrash, Dhr. Yosef Meshita.

Wie was deze Yosef? Een grote verrader in de tijd van de verwoesting van de tempel door de Romeinen. Op het moment dat het Joodse volk ten onder ging, koos deze man om mee te doen met het leegplunderen van de tempel. De Romeinen hadden hem nodig om de tempel als eerste te ontheiligen. Ten eerste wisten ze de weg niet zo goed en ten tweede waren ze toch nog behoorlijk bang van de G-ddelijke aanwezigheid in de tempel. Yosef mocht de weg banen en als beloning mocht hij zich een voorwerp uit de tempel toe eigenen. Geen probleem! Yosef gaat naar binnen en komt met de gouden Menorah aanzetten. “Nee” reageerden de Romeinen, “Dat gaat te ver. Zo’n groot en kostbaar voorwerp, dat kan niet. Ga terug Yosef en haal iets anders voor jezelf”. “Nee” zegt Yosef “Ik ga niet terug”. Er wordt hem veel geld beloofd maar Yosef weigert; “Is het niet genoeg dat ik één keer naar binnen ben gegaan? Moet ik nu nog een keer gaan?” De Romeinen martelen hem. Ze slaan spijkers door zijn lichaam en al schreeuwend roept hij: “Oy dat ik de Schepper boos heb gemaakt!" En zo is hij gestorven…

Wat is hier aan de hand? Hoe is hij veranderd van een verrader naar een held? Welk mechanisme is hier in werking gezet? Het antwoord zit hem in de tempel en de gouden kandelaar. De tempel was doordrongen met de aanwezigheid van G-d. Op deze heilige plek heeft Yosef contact weten te maken met zijn Schepper, met zijn ziel, met zijn oorsprong en zijn wortels. Daar heeft hij gevoeld dat hij Joods was, het is en het altijd zal blijven. Zijn Romeinse kleren en handelen waren alleen maar een oppervlakkige vertoning. Weliswaar had hij de huid en de kleren van Esaw, maar dat was schijn en bedrog. Diep binnen in was hij Yakow gebleven.

Rivkah wilde dat de zegen van Yitschak niet alleen voor de Yakows, de rechtschapenen en de geleerden van toepassing zou zijn. De Yosefs uit de toekomst, die per ongeluk of met opzet, bewust of onbewust in de kleren van Esaw rondlopen en hun eigen wortels verraden hebben ook Yitschak’s zegen nodig. Zij mogen niet buitengesloten worden…wat slim van onze Jiddische Rivkah!

Bracha Heintz
www.chabadutrecht.nl

Gebaseerd op een les van Rav YY Jacobson.

17 december 2017
17:00 uur
Groot CHANOEKA Feest
Stadhuisbrug Utrecht
chanoeka.info/.

Ladies First, verlicht de wereld met je eigen vlammetje


A Story in Three Acts!

How the Lubavitcher Rebbe Changed My Life By Rabbi Jonathan Sacks

Stel je vraag


Heb je een vraag over de Thora, het leven in Israël of iets wat jou bezig houdt? Stel je vraag dan aan Rabbijn Heintz.

Rabbi op Facebook

Labeling en boycott of Israel

Toespraak Rabbijn Heintz in Den Haag tegen Labeling en boycot of Israël

Shabbat Project ExplainedRabbi tweets

Meer weten over de 7 noachidische wetten?