Auteur: admin

Shemini | Kosjer eten om in topconditie te blijven

Shemini | Kosjer eten om in topconditie te blijven

Net zoals atleten een dieet volgen om topprestaties te kunnen leveren, hebben wij een belangrijk geestelijk dieet om in topconditie te blijven: kosjer eten. Het verfijnt onze antennes en duwt ons net een stapje verder in het Joodse denken en voelen. 
 
 
In ziekenhuizen bezoeken dokters regelmatig hun patiënten. Zo ging een bepaalde dokter, samen met zijn leerling-assistent, langs elke patiënt. De hoofdverpleegster liep ook mee om van de dokter instructies te krijgen. De arts-assistent mocht in aanwezigheid van de patiënt geen opmerkingen maken of vragen stellen.
 
Na verloop van tijd merkt de assistent een groot verschil tussen de behandeling van de verschillende zieken. De ene patient moest veel pillen slikken op bepaalde uren van de dag. Hij moest zich ook  aan een streng dieet houden en meerdere keren per dag op bepaalde vaste tijden oefeningen doen. Andere  patiënten met precies dezelfde ziekte kregen nauwelijks een behandeling voorgeschreven. 
 
De arts-assistent is verbaasd en na de ronde stelt hij hij hierover vragen bij de dokter. Deze legt hem uit dat sommige patiënten zo ziek zijn dat ze geen hoop hebben om te overlev en. Terwijl anderen – mits zij alles op alles zetten om te genezen – nog een kans hebben. De terminaal zieken hoeven geen ingewikkelde behandeling. Zo’n strenge schema zal voor hen het leven alleen maar zwaarder en ingewikkelder maken. Daarentegen krijgen de minder zieke patiënten nauwkeurige voorschriften, strenge diëten en stipte aanwijzingen.

Op dieet

Zo is het ook met het Joodse volk. G-d bekommert zich over ons en geeft ons 613 aanwijzingen om ons te helpen de verleiding van ‘het materiële’ te weerstaan. De Torah functioneert als geneesmiddel. De voorschriften die daarin staan zijn er zodat wij ons kunnen verheffen boven alle verslavingen, gewenningen en egoïsme. Zaken die ons neerwaarts sleuren.
 
Deze week maken wij kennis met de regels van kosjer voedsel. De Torah vertelt ons over kosjere dieren en vissen, welke wel en welke niet voor consumptie geschikt zijn voor een Jood. Waarom moeten wij op dieet? Waarom wordt ons het leven zo lastig gemaakt? Wat is er mis met een stukje varkensvlees of een bord vol mosselen? 
 
Een mens is wat hij eet. Het voedsel dat hij consumeert, wordt zijn lichaam. Lichamelijk, psychisch en emotioneel wordt een mens beïnvloed door hetgeen hij tot zich neemt. Wilde dieren zijn verboden omdat wij niet wild willen zijn.
Maar waarom herkauwers met gespleten hoeven?
En vissen met schubben en vinnen?

Gespleten

Alleen de zoogdieren die gespleten hoeven hebben én herkauwen zijn kosjer. Een gespleten hoef laat zien dat het dier, d.m.v. zijn poten contact heeft met de grond. Maar dat contact met het aardse is niet volledig. Tussen de linker en de rechter kant van de hoef is er een deel van de poot dat los staat van de grond.
 
Dit is ook hoe onze levenswijze in elkaar zou moeten steken. We houden contact met het hier en nu. We leven een aards leven, maar tegelijkertijd weten wij onszelf los te maken van de materie. We houden onszelf overeind door niet constant verbonden te zijn met deze wereld.
 
De splitsing tussen de  rechter- en de linkerkant van de hoef vertelt ons nog meer. De twee zijden vertegenwoordigen twee tegengestelde componenten, het goede en het kwade. Deze aspecten moet je gescheiden houden. Je krijgt de grootste ellende wanneer deze scheiding vervaagt. Een mens moet constant keuzes maken. De eerste stap om te kunnen kiezen, is de bekwaamheid om tussen goed en kwaad te differentiëren.
In onze maatschappij vervagen deze grenzen. Immorele handelingen worden eerst getolereerd en vervolgens de norm. Langzamerhand degenereert onze maatschappij. De grenzen tussen moreel en immoreel verzwakken en verdwijnen. De mogelijkheid om te kiezen wordt steeds ingewikkelder. De gespleten hoef symboliseert dat er een duidelijke scheiding tussen rechts en links, tussen juist en onjuist, moet zijn. Dan pas kunnen wij een verantwoorde keus maken.

Beschermen

Van alles wat er in het water leeft zijn alleen dieren die vinnen en schubben hebben kosjer. De schubben van de vis beschermen hem tegen aanvallen van vijanden. Elke schub is een soort nagel op de huid van de vis. Het maakt de vis weerbaar ten aanzien van de buitenwereld. De vinnen zorgen ervoor dat de vis zich in het water kan voortbewegen en verplaatsen.
 
Ook wij moeten ons leven beschermen tegen invloeden van buitenaf. Wij kunnen zelf kiezen waar wij onszelf en onze gezinsleden aan blootstellen. We hoeven niet te kijken naar alles wat op ons afkomt. We hoeven niet te luisteren naar alles wat gezegd wordt. En het is helemaal niet nodig om alles naar binnen te halen. Wij kiezen zelf wie ons huis binnen komt. Zowel via de voordeur als via de achterdeur, televisie, internet en social media.
 
Tegelijkertijd is het dankzij de vinnen dat we voorwaarts gaan. Wij blijven niet steken in een geisoleerde bescherming, in  een cocon, maar bewegen ons in de buitenwereld. We zoeken contact naar nuiten toe en hebben overal invloed. Wij bewerken en verbeteren deze wereld terwijl wij tegelijkertijd onszelf met schubben blijven beschermen.

Topprestatie

Wij zijn net atleten en gaan op dieet zoals professionele sporters die topprestaties moeten leveren. Ook wij rennen mee met een spirituele marathon. Wij zijn in spirtuele topconditie. Het kosjere voedsel dat wij tot ons nemen, helpt ons om spiritueler te denken en te voelen. Daardoor begrijpen wij de Torah beter en zijn wij in staat om goede karaktereigenschappen makkelijker te ontwikkelen. 
 
Iemand die kosjer eet hoeft minder moeite te doen om aardig te zijn, om bescheiden te zijn. Hij kan zijn begeertes makkelijker in bedwang houden. Net zoals een atleet zijn spieren optimaal kan gebruiken wanneer hij het meest geschikte voedsel tot zich neemt. Zo ook is kosjer voedsel geschikt voor een Jood. Dit is ook wat het woord kosjer in Hebreeuws betekent: geschikt!
 
Het Jodendom is geen religie dat op bepaalde tijden en op bepaalde plaatsen uitgeoefend wordt. Het Jodendom is een manier van leven. Aangezien eten de enige manier is om in leven te blijven, is het een essentieel onderdeel van Joods zijn.
 
Zo zien we dat alles wat wij op Shabbat eten verbonden is met het getal 7, de zevende dag van de week. Op deze bijzondere dag staan de volgende specialiteiten op het menu: wijn, challe, vis en vlees.

Shabbat, zevende dag

Nou ga ik U, geachte lezer meenemen op een getallen reis. De Joodse letters zijn namelijk niet uitsluitend leestekens, ze zijn ook getallen. De alef is één, de beet is twee en zo gaan we door tot de joed: tien.
Vervolgens is gaf 20 en lamed 30 enzovoort, tot aan koef, dat is 100. De reesj 200 en shien 300 en ten slotte is de taw 400.
 
Je kunt een willekeurig Hebreeuws woord nemen en de getalswaarde van elke letter noteren. Vervolgens tel je al deze cijfers op. Het totaal is de getalswaarde van dat woord.
En nu verder…
 
Op Shabbat, de zevende dag van de week, maken we allereerst “kidoesh” op wijn.
 
Het Hebreeuwse woord voor wijn is יין.
Het woord heeft twee keer de letter joed, 2 X 10 en één noen, 50.
De getalswaarde van יין is 2 X 10 + 50 = 70
Haal je de 0 weg dan houd je een 7 over.
 
Vervolgens eten we challe, het gevlochten brood. De getalswaarde van challe חלה is 8 + 30 + 5= 43. En 4 + 3 = 7
 
De eerste gang op Shabbat bestaat uit een visgerecht, דג. De getalswaarde van דג, vis is 4+3=7.
 
Bij het hoofdgerecht wordt vlees gegeten. De getalswaarde van vlees, בשר is 502.
ב = 2  
ש = 300
200 = ר
2+300+200=502.
En 5 + 2 = 7

Stapje verder

Onder leiding van Yehoshua stak het Joodse volk meer dan 3000 jaar geleden de Jordaan over. Het had 40 jaar lang door de woestijn getrokken en dagelijks hemels brood gegeten, het zogenaamde manna. Ineens stopte dit fenomeen. Vanaf dat moment moest het brood zelf gemaakt worden. Yehoshua moest landbouwlessen geven aan een volk dat niet beter wist dan dat brood op een natuurlijke wijze, dagelijks uit de hemel kwam vallen. Het zaaien en oogsten, het malen en bakken waren een nieuwe gewaarwording voor een hele generatie die in de woestijn was geboren. De vakantie was over. Het utopisch leven was voorbij. Vanaf nu moest elk mens hard werken om voedsel te verkrijgen.
 
Wanneer wij brood eten, wassen wij eerst onze handen op een speciale manier, gelijk de priesters dat in de Tempel deden alvorens zij naar binnen kwamen. Onze eetkamertafel lijkt op een altaar en het nuttigen van voedsel is een vorm van G-d dienen. Na het wassen van de handen dopen wij het eerste hapje brood altijd in zout, ter herinnering aan het feit dat er in de Tempel bij elk offer zout toegevoegd werd. Een offer zonder zout was onacceptabel en moest opnieuw gebracht worden.
 
Ons eten is ons offer. Het wassen en het zout herinneren ons eraan om ons eten te verheffen, net zoals de offers. Het kosjer eten maakt van het nuttigen van voedsel een G-ddelijke operatie. Het verfijnt onze antennes en duwt ons net een stapje verder in het Joodse denken en voelen. Wanneer wij G-d bedanken voor en na het eten en ook nog de energie van dit koshere voedsel weten te benutten om goede daden te verrichten dan zijn wij al helemaal goed bezig. Als wij op deze manier met voedsel omgaan, dan veranderen wij een gewone dagelijkse bezigheid in een spirituele actie.  Eten wordt nu een hemelse handeling waarmee wij onszelf en het voedsel dat wij nuttigen weten te verheffen.
 
Eet smakelijk en Shabbat Shalom!
 

Bracha Heintz
www.chabadutrecht.nl

Help jij mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen? Door te sponsoren word je een actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren.

 

 
 
Volg ons!

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

Vrienden Joods Utrecht

Ook Hebreeuws leren?

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂