Blog Archives

Welke kostuum?

Onze geleerden vertellen ons, “Wie de Megiela achteruit leest heeft zijn plicht niet voldaan.” In de Joodse wet, betekent dit dat wij de Megiela op volgorde vanaf het begin tot aan het slot horen te beluisteren. D.w.z. dat als iemand

See more ›

Posted in Poerim

Toe Bisjwat: meer dan het minimum

Aan het begin van Traktaat Rosj Hasjana, spreekt de Talmoed over vier verschillende nieuwe jaren. Het nieuwjaarsfeest der bomen geschiedt op Toe Bisjwat. Toe Bisjwat wordt gevierd o.a. door het eten van verschillende soorten vruchten – in het bijzonder vruchten

See more ›

Posted in Inspiratie

De hele Megiela

In onze Joodse cultuur, is de Megiela bekend als één van de langste verhandelingen die in sjoel gelezen wordt. Zodoende, betekent in de Joodse spreektaal de uitdrukking “een hele Megiela,” een zeer lang uitgebreid verhaal. De Megiela is weliswaar redelijk

See more ›

Posted in Poerim

Bevrijding van Slavernij en Verslaving

In het Jodendom staan de concepten van slavernij en bevrijding centraal. Wij moeten zelfs iedere dag en iedere nacht de uittocht uit de Egyptische slavernij gedenken, zoals er in de hagada staat, “opdat jij je zult herinneren de dag van

See more ›

Posted in Inspiratie

Als tisja be’aw een feestdag zal zijn

Deze vastendag, die we in de rest van het verhaal maar TBA zullen noemen, is de treurigste dag van het joodse jaar, het is namelijk de dag waarop volgens onze traditie beide tempels verwoest zijn. De eerste tempel is verwoest

See more ›

Posted in Inspiratie
Yom Kippur

Dinsdag 18 september
17:00 uur maaltijd
Aansluitend Kol Nidrei dienst met uitleg

Woensdag 19 september, Yom Kipoer
10 uur aanvang van de dienst
20:00 Neïla gebed met uitleg
21:30 Maaltijd

Adults with Rabbi Heintz
Children with Bracha
Register NOW (click)

Help ons helpen
Soekah voor Loofhutten wordt opgebouwd!
De rabbijn op Twitter