Blog Archives

Welke kostuum?

Onze geleerden vertellen ons, “Wie de Megiela achteruit leest heeft zijn plicht niet voldaan.” In de Joodse wet, betekent dit dat wij de Megiela op volgorde vanaf het begin tot aan het slot horen te beluisteren. D.w.z. dat als iemand

See more ›

Posted in Poerim

Toe Bisjwat: meer dan het minimum

Aan het begin van Traktaat Rosj Hasjana, spreekt de Talmoed over vier verschillende nieuwe jaren. Het nieuwjaarsfeest der bomen geschiedt op Toe Bisjwat. Toe Bisjwat wordt gevierd o.a. door het eten van verschillende soorten vruchten – in het bijzonder vruchten

See more ›

Posted in Inspiratie

De hele Megiela

In onze Joodse cultuur, is de Megiela bekend als één van de langste verhandelingen die in sjoel gelezen wordt. Zodoende, betekent in de Joodse spreektaal de uitdrukking “een hele Megiela,” een zeer lang uitgebreid verhaal. De Megiela is weliswaar redelijk

See more ›

Posted in Poerim

Bevrijding van Slavernij en Verslaving

In het Jodendom staan de concepten van slavernij en bevrijding centraal. Wij moeten zelfs iedere dag en iedere nacht de uittocht uit de Egyptische slavernij gedenken, zoals er in de hagada staat, “opdat jij je zult herinneren de dag van

See more ›

Posted in Inspiratie

Als tisja be’aw een feestdag zal zijn

Deze vastendag, die we in de rest van het verhaal maar TBA zullen noemen, is de treurigste dag van het joodse jaar, het is namelijk de dag waarop volgens onze traditie beide tempels verwoest zijn. De eerste tempel is verwoest

See more ›

Posted in Inspiratie

Poerim en Joodse Eenheid

De feestdag van Poerim benadrukt het idee van Joods eenheid. Als wij kijken naar de aanklacht van Haman, de vijand van de Joden, tegenover Achashverosj, koning van Persië, zien wij dat in de tijd wanneer het Poerim verhaal zich heeft

See more ›

Posted in Poerim

Poeriem, eenheid en Tora

De zegen die het Joodse volk van G-d geniet is afhankelijk van de Joodse eenheid, zoals aangeduid in het achttiengebed (vrag vbuna): “Zegen ons, onze Vader, allen als één.” ubkf ubhct ubhfrc” “sjtf Onze geleerden leggen uit dat de zegen

See more ›

Posted in Poerim

Inspiratie, perspiratie, realisatie

Dat G-d ons de stenen tafelen geschonken heeft is ons wel bekend. De Midrasj vertelt ons de details van deze cruciale gebeurtenis: G-d was op zoek naar een volk dat Zijn Tora zou accepteren. De Edomieten waren niet geïnteresseerd omdat

See more ›

Posted in Inspiratie

Wat is de Omertelling?

Op de avond van 21 April begint dit jaar (5757, 1997) het Pesach feest. Pesach neemt een centrale plaats in binnen het Joodse leven. De geschiedenis van de uittocht uit Egypte, alle handelingen die wij bij de seider avond verrichten

See more ›

Posted in Omertelling

De Omertelling en de mondelinge leer

“En jullie zullen voor jullie tellen, vanaf de dag na de feestdag, vanaf de dag dat jullie de omer van de wending brengen, zeven volle weken zullen het zijn. Sefirat ha-omer is waar het in deze vers om gaat, de

See more ›

Posted in Omertelling