Categorie: Chanoeka

Chanukah, day 8

Chanukah, day 8

Chanukah is almost over and yet, its lessons are eternal. As a matter of fact, that the oil burnt for 8️⃣ days is for sure a miracle, but that the Jewish people is still there to celebrate it, after almost 2200 years is an even bigger miracle!

Today is the 8th day of Chanukah. Last night we lit 8 lights in our menorah, which looked so beautiful so majestical ✨

Every evening after lighting, we sing about the fact that we only look 👀 at the lights, but we make no use of them.

That is why we have the shamash which is being used to light the other lights.

And so we find that each holiday is related to a particular sense.

Poerim is related to the sense of hearing 👂 as we listen to the Purim story and the raashan.

Pesach is related to our sense of taste as we eat the crunchy matsa.

Chanukah is related to our sense of seeing 👀. We love to look at the lights as they inspire us and warm our heart and soul.

It is the Maccabim who optimized their sense of seeing. They chose what they wanted to see and they chose what they refused to see.

They refused ❌ to look at the gigantic Syrian army. They refused ❌to consider how small their army was and they didn’t look ❌at the impossible task in front of them.

Instead they chose to look 👁️ at the light, at the hand of G-d, at His protection and His help to succeed.

The lights of the menorah inspire us to see correctly and to chose what we will look at.

When an obstacle pops up, will we see a mountain of impossible scenarios 🫤 or will we search for a wonderful light that we ourselves will ignite and that G-d will bless 8 times over?

It is this unfathomable light, this G-dly aspect, that goes way beyond logic that disturbed the Greeks so much and made them want to destroy ⚔️ it or anyone who held onto it. Therefore they especially forbade those commandments that had no logic to them.

You see, Hellenist culture was about the body, about gymnasiums, about beauty, intellect, order and control and not about some pure olive oil 🏺that rises way above everything, above water, above logic and above our understanding!

It is that light that burnt miraculously for 8 days and continues to burn for almost 2200 years.

The light may not always be visible 😌. We are quite often the ones who need to break through the darkness, the impossibilities and the hopelessness and search for the light and turn it on.

But if you put this light next to darkness 🌑💥, light always wins because darkness has no substance whatsoever. Darkness is only the absence of light.

Therefore darkness, obstacles and impossibilities don’t really exist. One little push 🫵, one little match or one menorah can eliminate tons of darkness.

As we take the Menorah lights with us all year long we are inspired to see, search and focus on possibilities, on positivity and on the belief that we can make the impossible a reality, which is exactly what the Jewish nation is all about!

Chanukah sameach 💥

Bracha Heintz
Chabad Utrecht

Dag 8 van Chanoeka

Dag 8 van Chanoeka

Vanavond steken we 8 lichtjes aan. Wat staat de menorah er prachtig bij!

Elke dag verklaren wij, na het aansteken, dat de lichtjes er uitsluitend zijn om naar te kijken. Ander gebruik is niet toegestaan. Vandaar de shamash, de hulpkaars, die we gebruiken om de andere lichtjes aan te steken.

Printversie: Dag 8 van Chanoeka

Elke feestdag heeft een ander zintuig dat de hoofdrol speelt.

  • Met Poerim zijn het de oren waarmee we naar het Poerimverhaal en de ratel luisteren.
  • Met Pesach zijn het de smaakpapillen die de matsa proeven.
  • En met Chanoeka spelen onze ogen de hoofdrol. We kijken naar de lichtjes en laten ons inspireren.

Wij kunnen namelijk kiezen waar wij wel of niet naar willen kijken.

De Makkabeeën kozen ervoor om juist niet te kijken naar het gigantische Syrische leger, niet te kijken naar hun eigen kleine aantallen en ook niet naar de onmogelijke taak die voor hen lag.

Ze kozen om te kijken naar de G-ddelijke hand die hen zou beschermen.

De lichtjes van de menorah inspireren ons ook om onze ogen goed te gebruiken.

Als een uitdaging zich voordoet kunnen wij kiezen waar we naar willen kijken: naar een duistere berg van onmogelijkheden of naar een wonderlijk licht dat we zelf ontsteken en dat G-d met 8 vermenigvuldigt. 

Dat G-ddelijke, dat wonderbaarlijke, dat is waar de Grieken zo veel moeite mee hadden. Hun hellenistische filosofie ging om het lichaam, de sport, de controle, de organisatie en de logica. Maar die olie, dat vlammetje dat steeds naar boven komt en zich niet met de rest wil vermengen, dat wilden zij uitroeien.

Het lichtje brandde niet alleen die 8 dagen, maar het wonder is dat het al 2200 jaar brandt.

Licht is niet altijd zichtbaar. Wij zijn vaak diegenen die de duisternis, het onmogelijke en het hopeloze moeten doorbreken door soms, tegen alle logica in, door te zetten om dat ene lampje te zoeken en aan te steken.

En als je licht naast duisternis zet, dan wint het licht altijd. Omdat duisternis niet substantieel is. Duisternis is alleen het gebrek aan licht. Duisternis, obstakels en onmogelijkheden bestaan eigenlijk niet. Eén klein duwtje, één lucifer of één menorah haalt kubieke meters vol duisternis in één klap weg!

Kijk je ook mee?

Chanoeka sameach

Chanoeka Utrecht 2022

Chanoeka Utrecht 2022

Op zondag 18 december 2022 vieren we live Chanoeka in Utrecht! Je bent van harte welkom om dit mee te vieren:

  • Vanaf 16 uur is er een gezellige Chanoeka-markt op de Mariaplaats, met snuisterijen, judaïca en lekkernijen.
  • Om 17 uur start de Chanoeka-viering met daarin het aansteken van de grote menora.
  • Er zijn bijdragen van Rabbijn Aryeh Leib HeintzBurgemeester van Utrecht mevrouw Sharon Dijksma en live muziek van Natanel Dorai.
  • Voor de kinderen is er vanaf 16 uur een eigen programma op de Mariaplaats. 🤩 
  • Na afloop is er feest! Muziek, dansen en is er lekker eten en drinken te krijgen, zoals soefganiot en latkes.

➡️ Ook dit jaar wordt er voorafgaand aan de Chanoeka-viering een Stadswandeling Joods Utrecht verzorgd door het Gilde Utrecht. Van harte uitgenodigd om mee te wandelen en aansluitend Chanoeka te vieren! >> informatie en aanmelden Chanoeka-wandeling

PS er wordt hard gewerkt om de Chanoeka webshop zo spoedig mogelijk online te krijgen. Houd de website in de gaten!

 

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

Vrienden Joods Utrecht

🕯️🕯️ Shabaton Utrecht🍷🥖

Chanoeka 2020 terugkijken

🎥 Masterclass Joods Monument

Op deze bijzondere locatie in Utrecht vertelt Bracha Heintz over de Joodse geschiedenis van Utrecht en blies Rabbijn Heintz op de sjofar. Bekijk ook de bijdragen van Wim Rietkerk en kunstenaar Amiran Djanashvili. Meer foto’s hier.