Blog Archives

Opvoeding Joodse Stijl

Yosef vertelt: In 1954, vlak voor mijn Bar Mitswa, nam mijn grootvader mij mee op bezoek naar de Lubavitcher Rebbe om een zegen van hem te krijgen. Mijn ouders waren niet zo religieus en lieten de Joodse opvoeding over aan

See more ›

Posted in Inspiratie

Heb je tijd om dit even te lezen?

Gefeliciteerd! Je hebt de loterij gewonnen. Maar om misbruik en problemen te voorkomen heeft men besloten om jouw prijs niet in een keer uit te keren. Nee, in plaats daarvan wordt er elke dag op jouw bankrekening 86.400 euro gestort.

See more ›

Posted in Inspiratie

Toe Bisjwat: meer dan het minimum

Aan het begin van Traktaat Rosj Hasjana, spreekt de Talmoed over vier verschillende nieuwe jaren. Het nieuwjaarsfeest der bomen geschiedt op Toe Bisjwat. Toe Bisjwat wordt gevierd o.a. door het eten van verschillende soorten vruchten – in het bijzonder vruchten

See more ›

Posted in Inspiratie

Bevrijding van Slavernij en Verslaving

In het Jodendom staan de concepten van slavernij en bevrijding centraal. Wij moeten zelfs iedere dag en iedere nacht de uittocht uit de Egyptische slavernij gedenken, zoals er in de hagada staat, “opdat jij je zult herinneren de dag van

See more ›

Posted in Inspiratie

Als tisja be’aw een feestdag zal zijn

Deze vastendag, die we in de rest van het verhaal maar TBA zullen noemen, is de treurigste dag van het joodse jaar, het is namelijk de dag waarop volgens onze traditie beide tempels verwoest zijn. De eerste tempel is verwoest

See more ›

Posted in Inspiratie

Inspiratie, perspiratie, realisatie

Dat G-d ons de stenen tafelen geschonken heeft is ons wel bekend. De Midrasj vertelt ons de details van deze cruciale gebeurtenis: G-d was op zoek naar een volk dat Zijn Tora zou accepteren. De Edomieten waren niet geïnteresseerd omdat

See more ›

Posted in Inspiratie