Blog Archives

Welke kostuum?

Onze geleerden vertellen ons, “Wie de Megiela achteruit leest heeft zijn plicht niet voldaan.” In de Joodse wet, betekent dit dat wij de Megiela op volgorde vanaf het begin tot aan het slot horen te beluisteren. D.w.z. dat als iemand

See more ›

Posted in Poerim

De hele Megiela

In onze Joodse cultuur, is de Megiela bekend als één van de langste verhandelingen die in sjoel gelezen wordt. Zodoende, betekent in de Joodse spreektaal de uitdrukking “een hele Megiela,” een zeer lang uitgebreid verhaal. De Megiela is weliswaar redelijk

See more ›

Posted in Poerim

Poerim en Joodse Eenheid

De feestdag van Poerim benadrukt het idee van Joods eenheid. Als wij kijken naar de aanklacht van Haman, de vijand van de Joden, tegenover Achashverosj, koning van Persië, zien wij dat in de tijd wanneer het Poerim verhaal zich heeft

See more ›

Posted in Poerim

Poeriem, eenheid en Tora

De zegen die het Joodse volk van G-d geniet is afhankelijk van de Joodse eenheid, zoals aangeduid in het achttiengebed (vrag vbuna): “Zegen ons, onze Vader, allen als één.” ubkf ubhct ubhfrc” “sjtf Onze geleerden leggen uit dat de zegen

See more ›

Posted in Poerim