Reservations

Reserveer als volgt (english below):

1 ) Vul het onderstaande formulier in.

2) Onder “onderwerp” schrijf “Shabbat 3 Tammuz”

3)  Vermeld onder “Message”:

  • Vrijdag avond en/of Shabbat Ochtend – 15 Juni en/of 16 Juni
  • Hoeveel mensen en leeftijden.
  • Of U een slaapplaats wenst

4) klik aan de rechterkant van deze pagina op de gele button voor uw vrijwillige bijdrage.

5) Klik op versturen.

 

How to make your reservation?

1)  Fill in the the form below.

2)  By “Subject” write: “Shabbat 3 Tammuz”

3)  Write by “Message”:

  •  friday night and/or Shabbat morning. June 15th and/or 16th
  •  With how many people you are coming and their ages
  • If you need a place to spend the night

4) Click on the right side of this page on the yellow button “doneren” for your financial participation

5) Click on “Versturen”.