Reserve International Shabbos Project

Reserveer als volgt (english below):

1 ) Vul het onderstaande formulier in.

2) Onder “onderwerp” schrijf “International Shabbos Project 2017”

3)  Vermeld onder “Message”:

  • Vrijdag avond en/of Shabbat Ochtend – 27 en/of 28 0ktober
  • Hoeveel mensen en leeftijden.
  • Of U een slaapplaats wenst

4) klik aan de rechterkant van deze pagina op de gele button voor uw vrijwillige bijdrage.

5) Klik op versturen.

 

How to make your reservation?

1)  Fill in the the form below.

2)  By “Subject” write: “International Shabbos Project 2017”

3)  Write by “Message”:

  •  friday night and/or Shabbat morning. 0ctober 27th and/or 28th
  •  With how many people you are coming and their ages
  • If you need a place to spend the night

4) Click on the right side of this page on the yellow button “doneren” for your financial participation

5) Click on “Versturen”.