Volmacht voor het verkopen van chameets

Volmacht voor het verkopen van chameets

Volmacht voor het verkopen van chameets, t.b.v. Pesach 5777-2017 insturen tot Woensdag 28 Maart 2018 23.00 uur via deze website. Na dit tijdstip kunnen wij uw Volmacht niet meer in behandeling nemen.

Hierdoor bevestig ik, dat ik ondergetekende, aan Rabbijn Heintz volmacht verleen om in mijn plaats te handelen en namens mij al het chameets (w.o. zuiver chameets, twijfelachtig chameets en alle soorten chameets-mengsel) dat – mij bekend of onbekend – in mijn bezit is te verkopen in overeenstemming met de voorschriften van de Tora en de Rabbijnse wetten en zoals gespecificeerd in het uitvoerige autorisatiecontract, dat een deel vormt van deze volmacht, geldig voor iedere opdrachtgever.
Tevens geef ik, aan Rabbijn Heintz volmacht te verhuren alle mij toebehorende ruimte(n) waar dit chameets gevonden zou kunnen worden.

Rabbijn Heintz  heeft het volle recht te verkopen en te verhuren door transacties, zoals hij geschikt en juist oordeelt en voor de tijd, die hij noodzakelijk acht in overeen-stemming met alle gedetailleerde voorwaarden, als voorkomende in bovengenoemd uitvoerig autorisatiecontract. Ook geef ik hierbij het Rabbijn Heintz volmacht en machtiging om een vervanger in zijn plaats aan te stellen en eveneens met volmacht om te verkopen en te verhuren zoals hierboven uiteengezet.
De door mij gegeven volmacht is in overeenstemming met alle regels van de Tora en de Rabbijnse wetten.

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u de kosten van € 5,- overmaken naar Stichting Vrienden vd Joodse Gemeenschap Utrecht (ANBI) o.v.v. chameets verkoop.

Gelieve bij “Bericht” de volgende zaken in te vullen:

  • Adres(sen) van de plaats(en) waar chameets zich bevindt;
  • De plek op dat adres (bijv. kelder) en waar eventueel de sleutels zijn;
  • De geschatte waarde van chameets (Het is beter om de waarde van de chameets lager te schatten.);
  • Bij voorkeur het type chameets vermelden (bv. brood, pasta, whisky etc.).

🎬 Video Chanoeka 2018

Bekijk alle video’s op YouTube .

Utrechters tegen antisemitisme-actie

De bijeenkomst van zondag 13 januari is goed verlopen. Lees hier een update!

Steun Chabad Utrecht


Iedere bijdrage komt ten goede aan Chabad Utrecht. Rabbijn Heintz kan zo zijn werk doen voor de Joodse Utrechters die een beroep op hem doen. Meer…
Facebook  –  Twitter

Volg ons!

Facebook
Twitter
YouTube

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

Vrienden Joods Utrecht