Volmacht voor het verkopen van chameets

Volmacht voor het verkopen van chameets

Volmacht voor het verkopen van chameets, t.b.v. Pesach 5783-2023 insturen tot Zondag 2 april 2023 10.00 uur via deze website. Na dit tijdstip kunnen wij uw Volmacht niet meer in behandeling nemen.

Hierdoor bevestig ik, dat ik ondergetekende, aan Rabbijn Heintz volmacht verleen om in mijn plaats te handelen en namens mij al het chameets (w.o. zuiver chameets, twijfelachtig chameets en alle soorten chameets-mengsel) dat – mij bekend of onbekend – in mijn bezit is te verkopen in overeenstemming met de voorschriften van de Tora en de Rabbijnse wetten en zoals gespecificeerd in het uitvoerige autorisatiecontract, dat een deel vormt van deze volmacht, geldig voor iedere opdrachtgever.
Tevens geef ik, aan Rabbijn Heintz volmacht te verhuren alle mij toebehorende ruimte(n) waar dit chameets gevonden zou kunnen worden.

Rabbijn Heintz  heeft het volle recht te verkopen en te verhuren door transacties, zoals hij geschikt en juist oordeelt en voor de tijd, die hij noodzakelijk acht in overeen-stemming met alle gedetailleerde voorwaarden, als voorkomende in bovengenoemd uitvoerig autorisatiecontract. Ook geef ik hierbij het Rabbijn Heintz volmacht en machtiging om een vervanger in zijn plaats aan te stellen en eveneens met volmacht om te verkopen en te verhuren zoals hierboven uiteengezet.
De door mij gegeven volmacht is in overeenstemming met alle regels van de Tora en de Rabbijnse wetten.

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u de kosten van € 5,- overmaken naar Stichting Vrienden vd Joodse Gemeenschap Utrecht (ANBI) o.v.v. chameets verkoop.

Gelieve bij “Bericht” de volgende zaken in te vullen:

 • Adres(sen) van de plaats(en) waar chameets zich bevindt;
 • De plek op dat adres (bijv. kelder) en waar eventueel de sleutels zijn;
 • De geschatte waarde van chameets (Het is beter om de waarde van de chameets lager te schatten.);
 • Bij voorkeur het type chameets vermelden (bv. brood, pasta, whisky etc.).


  Even voorstellen

  Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

  Vrienden Joods Utrecht

  🕯️🕯️ Shabaton Utrecht🍷🥖

  Chanoeka 2020 terugkijken

  🎥 Masterclass Joods Monument

  Op deze bijzondere locatie in Utrecht vertelt Bracha Heintz over de Joodse geschiedenis van Utrecht en blies Rabbijn Heintz op de sjofar. Bekijk ook de bijdragen van Wim Rietkerk en kunstenaar Amiran Djanashvili. Meer foto’s hier.