Eekew | Gebroken en toch heel

Eekew | Gebroken en toch heel

Waarom de gebróken tafelen bewaard werden in het allerheiligste van de Tempel in Jeruzalem? Omdat niet alles volmaakt hoeft te zijn. G-d waardeert de gebroken stukken in ons leven en legt ze pal naast de volmaakte tafelen. Licht schijnt juist door de spleten en de barsten in ons leven. Gebruik je de brokstukken in je leven om bescheidenheid te ontwikkelen, dan ben je gebroken, maar toch heel.

Download hier een printversie van dit artikel (PDF)

Eekew is de derde parasha van het vijfde boek, Dewariem. Dewariem is de nalatenschap van Moshe vlak vóór de intocht naar het beloofde land en net vóór zijn overlijden. Niet alles in de geschiedenis was even rooskleurig verlopen en Moshe moest ook een aantal pijnlijke momenten uit het verleden benoemen, leermomenten van een veertig jaar durende reis.

Onze Parasha vertelt o.a. over een zeer pijnlijk moment, de datum was 17 Tamoez   2448. Dit voorval had 40 jaar eerder plaatsgevonden. In aanwezigheid van circa drie miljoen mensen had G-d zich op de berg Sinaï geopenbaard. Vervolgens beklom Moshe de berg om daarboven veertig dagen lang de hele Torah te leren.

Hemels cadeau

De veertig dagen waren om, althans zo had het Joodse volk het berekend, maar Moshe was niet terug. Leefde hij nog wel? Hij was zonder proviand naar boven gegaan! Er was hem vast iets overkomen. Het Joodse volk besloot in afwezigheid van hun leider een nieuwe gezagvoerder te benoemen. Omdat ze 210 jaar in Egypte hadden geleefd, omringd en gewend aan afgodendienst, was de meest voor de hand liggende oplossing om een afgod als nieuwe leider te kiezen. Zo ontstond het gouden kalf.

Helaas had het joodse volk de verleiding niet kunnen weerstaan. Hoewel G-d zich veertig dagen eerder aan het hele volk geopenbaard had en hoewel het met eigen oren gehoord had, hoe G-d het dienen van afgoden had verboden (het tweede van de Tien Geboden), was hun drang naar afgodendienst intens.

Maar Moshe kwam wel terug. Weliswaar een dag later, maar dat lag aan een misverstand. Hoe dan ook, het was 17 Tammoez toen hij eindelijk van de berg afdaalde met de twee stenen tafelen in zijn handen. Hij zag het gouden kalf en brak de tafelen. Kennelijk vond hij dat het Joodse volk het niet meer waard was om de stenen tafelen te ontvangen. Dit hemelse cadeau was niet aan hun besteed. Prima, begrijpelijk. Maar waarom heeft Moshe de tafelen gebroken? Hij had ze toch weg kunnen zetten, verstoppen of terug kunnen brengen naar waar ze vandaan waren gekomen?

Stel je voor dat je een diamanten ring voor je vrouw  hebt gekocht en voordat je de kans krijgt om het haar te geven, krijgen jullie vreselijke ruzie. Wat doe je dan met die ring? Ga je hem breken? Welnee. Misschien bewaar je hem voor later of je verkoopt hem of brengt hem terug naar de juwelier bij wie je de ring gekocht hebt! De stenen tafelen waren een hemels cadeau van onschatbare waarde. Hoe kon Moshe ze vernielen?

Na het breken van de tafelen volgde er opnieuw een periode van veertig dagen, die Moshe weer op de berg Sinaï doorbracht. Daar heeft hij G-d gesmeekt om het Joodse volk te vergeven. In deze periode leerde het Joodse volk dat je altijd weer goed kunt maken wat vernield is, dat je een gebroken relatie weer kunt herstellen. Vaak kun je juist in iets dat gebroken is, weer inspiratie vinden.

Scherven

Na die veertig dagen ging Moshe op de eerste dag van de maand Eloel, voor de derde keer de berg Sinaï op, om een nieuw stel tafelen in ontvangst te nemen.

Weer veertig dagen later, op Yom Kippoer (grote verzoendag) kwam Moshe van de berg af met nieuwe stenen tafelen in zijn handen. Deze tafelen werden in een speciale driedubbele kist in de allerheiligste plek in de Tempel neergelegd en bewaard.

Maar wat was er met de scherven van de eerste tafelen gebeurd? Lagen die nog waar ze gevallen waren? Nee, de gebroken stenen tafelen werden opgeborgen, weliswaar niet in dezelfde kist maar wel ernaast. Zo bleven de gebroken tafelen, in Israel, in Yerushalayim, in de Tempel en zelfs op de allerheiligste plek in de Tempel bewaard.

Waarom kregen deze scherven zo’n vooraanstaande plaats? Waarom werd er überhaupt een aandenken aan deze pijnlijke geschiedenis bewaard?

Twee maal ‘ogen’

In onze parasha staat hoe Moshe de tafelen brak:

וָאֶתְפֹּשׂ֙ בִּשְׁנֵ֣י הַלֻּחֹ֔ת וָֽאַשְׁלִכֵ֔ם מֵעַ֖ל שְׁתֵּ֣י יָדָ֑י וָאֲשַׁבְּרֵ֖ם לְעֵינֵיכֶֽם׃

“En ik nam de twee stenen tafelen en ik gooide ze van mijn twee handen en ik brak ze voor jullie ogen” (Dewariem 9-17).

Aan het einde van de vijf boeken Moses, in het allerlaatste vers in de Torah wordt Moshe geprezen voor “De sterke hand (waarmee hij de Torah heeft ontvangen), de grote ontzagwekkende daad die hij gedaan heeft voor de ogen van het hele volk Israël.”

Rashi (Rabbi Shlomo Yitschaki, 1040-1105) verklaart om welke ontzagwekkende daad het gaat. Het is het breken van de stenen tafelen dat voor de ogen van Israël geschiedde. Omdat er in beide verzen de uitdrukking ‘voor de ogen’ gebruikt wordt, weet men dat het om hetzelfde voorval gaat. Maar sinds wanneer wordt iemand geprezen die uit boosheid iets breekt? Maar Moshe was niet boos. Moshe begreep dat onder deze omstandigheden, het de beste oplossing was om de stenen tafelen te breken.

De Midrash vertelt ons dat de stenen tafelen het gegraveerde contract was tussen het Joodse volk en G-d. Dat contract kon maar beter vernietigd worden, dan in een situatie terecht te komen waarin het joodse volk dat contract zou hebben gebroken. Beter de afspraak verbreken voordat het contract in ontvangst genomen zou worden!

Inderdaad was dat heel dapper van Moshe, maar waarom kiest G-d juist deze daad om Moshe te prijzen en daarmee alle vijf de boeken af te sluiten? Is dit de grootste prestatie van Moshe? Kon de Torah niet met iets vrolijks en positiefs eindigen? De uittocht uit Egypte, de splitsing van de zee, het ontvangen van de Torah of het leiden van de veertigjarige tocht door de woestijn?

G-ddelijk licht

In de gebeurtenis van de gebroken tafelen schuilt echter een zeer waardevolle les. Zo belangrijk, dat dit het beste is wat Moshe ooit gedaan heeft. G-d heeft hem zelfs daarvoor geprezen. Het was kennelijk zo waardevol dat G-d gekozen heeft om de Torah daarmee te beëindigen.

Het leven is namelijk niet altijd volmaakt. Er bestaan heel veel gebroken stukken en daar zit het G-ddelijke licht ook in verstopt. Je zou kunnen denken dat er iets mis is, als het allemaal gescheurd, kapot of stuk is. Niets is minder waar. Ook en juist in het gebrekkige schijnt het licht en kun je inspiratie vinden. De waarheid is niet altijd te vinden in volmaaktheid. Integendeel, het is juist in het kwetsbare en machteloze deel van je leven dat je een glimmend aspect kunt ontdekken.

Soms verbind je je met de Almachtige met blijheid en succes. Alles gaat voorspoedig: je baan, je gezin, je vakantie. Maar het gaat ook zo vaak mis en in die gebrekkige situaties zit G-d des te meer verscholen.

Licht door spleten

We hopen natuurlijk dat het altijd goed gaat, dat we ons altijd kunnen begeven in de sfeer van het heiligdom. Voel je echter niet ontmoedigd als het misgaat. Misschien is het een gelegenheid om op zoek te gaan naar een diepere band met Hashem. Je denkt misschien G-d te kunnen vinden in een perfecte Shabbat, een volmaakte saamhorigheid, de ideale liefde of een perfect artikel.

Hoe zit het dan als je er geen zin in hebt, boos bent op G-d en boos bent op het leven. Of misschien ben je neerslachtig, moedeloos en somber. Misschien ben je het slachtoffer van omstandigheden, misbruik en nog meer narigheden. Wij denken vaak dat er een bepaald gevoel van volmaaktheid bij spiritualiteit zou moeten horen, maar is dat wel zo? Wat als je al jarenlang voor een zieke of bejaarde aan het zorgen bent waardoor je het huis niet uitgaat en je je neerslachtig voelt. Misschien is die bejaarde jouw vader of tante…of iemand anders. Of je probeert op te krabbelen na een langdurige ziekte en je ziet het niet meer zitten. Of je zit dag en nacht met een huilende baby of je collega’s blijven je maar treiteren en je komt tot niets.

Je voelt je daardoor neerslachtig en klein. Het gevoel dat je de controle kwijt bent en de bescheidenheid die daaruit voortvloeit, vormen een nieuw kader voor een diepere relatie met Hashem. Een nieuwe situatie ontstaat waarin je jezelf aan Hem kan overgeven. Op dat moment maak je ruimte voor G-d in jouw leven. Je bent in een situatie terecht gekomen, waarin je jouw band met Hashem versterkt.

Psalm 51, vers 19:

זִֽבְחֵ֣י אֱלֹקים֮ ר֪וּחַ נִשְׁבָּ֫רָ֥ה לֵב־נִשְׁבָּ֥ר וְנִדְכֶּ֑ה אֱ֝לֹקים לֹ֣א תִבְזֶֽה׃

“Een gebroken ziel is een offer voor G-d, een gebroken en verstoten hart zal G-d niet veronachtzamen.”

Wat de gebroken tafelen ons leren is dat spiritualiteit juist kan bestaan uit de meest neerslachtige omstandigheden. Heb je veel pijn en moeilijkheden in je leven en je weet je nog min of meer overeind te houden? Bravo! Het is juist door de spleten van een muur dat het licht door kan schijnen.

Hele emmer en gebroken emmer

Een Chinese legende vertelt ons over een waterdrager die dagelijks water uit de put ging halen. Alles liep voorspoedig, ware het niet dat één van zijn emmers een kleine spleet had, waardoor de emmer lekte.

Al gauw ontstond er een gesprek tussen de hele emmer en de gebroken emmer. De hele emmer was zo trots. Dag in dag uit was hij in staat om een volle lading aan te leveren. De gebroken emmer daarentegen was niet zo blij. Bij aankomst was er altijd maar een halve emmer water, de rest was onderweg verspild en verloren. Hij voelde zich altijd zo verdrietig en neerslachtig, vooral in vergelijking met zijn trotse collega. Wat was hij waard?

Na jarenlange lekkages en tranen had hij het niet meer. Hij besloot om met de waterdrager in gesprek te gaan en hem te vertellen hoe waardeloos hij zich voelde omdat hij niet in staat was om zijn rol te vervullen waar hij voor geschapen was.

“Waar heb je het over, mijn lieve emmer”, zei de waterdrager. “Heb je niet gezien dat ik onderweg zaadjes heb geplant? Heb je nooit gemerkt dat jij dagelijks, als lekkende emmer, de plantjes hebt bewaterd terwijl wij er langs liepen? Heb je de bloemen niet gezien die daardoor gegroeid zijn? Deze bloemen pluk ik regelmatig en zet ze in een vaas. Ze versieren mijn huis en maken door hun pracht en praal iedereen blij.”

Nieuw potentieel

Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het licht schijnt vaak juist door de spleten en de barsten in ons leven. Het zijn dikwijls de problemen in je leven die je ertoe dwingen om dieper in jezelf te graven en nieuw potentieel te ontdekken. Hierdoor leef je op een ander niveau, je relaties kennen meer diepgang en last but not least ontwikkel je meer begrip en medeleven voor de moeilijkheden van een ander.

Nu begrijpen we waarom de gebroken tafelen niet alleen bewaard werden, maar in het allerheiligste van de Tempel in Jerusalem neergelegd werden. Niet alles hoeft volmaakt te zijn. G-d waardeert de gebroken stukken in ons leven en legt ze pal naast de volmaakte tafelen. Wissel je gevoel van neerslachtigheid of jouw falen in voor bescheidenheid. Je hoeft niet alles onder controle te hebben. Het mag wel eens misgaan. Stel je bescheiden op en realiseer dat je niet perfect kan of hoeft te zijn. Gebruik de brokken in je leven als springplank. Ze zijn net zo mooi als de bloemetjes die door een lekkende emmer zijn ontstaan!

Shabbat Shalom
Bracha Heintz 

Gebaseerd op lessen van Rav YY Jacobson
Laat het mij weten indien U deze artikelen niet wenst te ontvangen. Vragen en kritiek zijn ook zeer welkom!


Help mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen. Door te sponsoren word je een actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren.

Beeld: chabad.org

323 Replies to “Eekew | Gebroken en toch heel”

 1. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

 2. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

 3. Pingback: Google
 4. Pingback: THC Oil for Sale
 5. Pingback: film
 6. Pingback: pubg hileleri
 7. Pingback: eclectus parrot
 8. Pingback: toucan for sale
 9. Pingback: eylem şahin
 10. Pingback: 샌즈카지노
 11. Pingback: 메리트카지노
 12. Pingback: 코인카지노
 13. Pingback: Buy OG kush online
 14. Pingback: 퍼스트카지노
 15. Pingback: real signups
 16. Pingback: souvenir store
 17. Pingback: lanyard printing
 18. Pingback: Muscoflex Krem
 19. Pingback: Mink Eyelashes Set
 20. Pingback: Makeup Brushes Set
 21. Pingback: UV LED Nail Gel
 22. Pingback: nytimes
 23. Pingback: norwaytoday
 24. Pingback: dutchnews
 25. Pingback: cphpost
 26. Pingback: aftonbladet
 27. It’s great to be here with everyone, I have a lot of knowledge from what you share, to say thanks, the information and knowledge here helps me a lot.

 28. Pingback: spiegel
 29. Pingback: postimees
 30. Pingback: lemonde
 31. Pingback: helsinkitimes
 32. Pingback: 1xbetmobi
 33. Pingback: icelandreview
 34. Pingback: thesouthafrican
 35. Pingback: شعبى
 36. Pingback: langley plumber
 37. I was extremely pleased to uncover this page. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you saved to fav to check out new stuff in your site

 38. Pingback: Mining
 39. 中国客车网,拥有最新的客车新闻、图片、视频、车型、配件、国内外品牌、客车行业研究等精选信息,提供二手客车买卖、客车租赁、配件供求、客车论坛等平台方便用户交流使用,客车行业领先的门户网站。

 40. Pingback: kratom for sale
 41. Pingback: Zeetex
 42. Pingback: 샌즈카지노
 43. Pingback: 메리트카지노
 44. Pingback: 우리카지노
 45. Pingback: 퍼스트카지노
 46. Pingback: 코인카지노
 47. Pingback: AnaGlobal
 48. Pingback: best cbd oil
 49. Pingback: buy cbd oil
 50. Pingback: cbd oil for dogs
 51. Pingback: best cbd gummies
 52. Pingback: best cbd for dogs
 53. Pingback: best cbd gummies
 54. Pingback: sphynx cat
 55. Pingback: cbd for sale
 56. Thanks for your personal marvelous posting!

  I really enjoyed reading it, you might be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and will come
  back at some point. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice morning!

 57. I every time used to study article in news papers but
  now as I am a user of internet thus from now I am using net for posts, thanks to
  web.

 58. Pingback: 이미테이션
 59. I am not sure where you are getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for
  my mission.

 60. Pingback: BUY ATIVAN 1MG
 61. Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.

  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 62. Pingback: kratom nerve pain
 63. Pingback: kratom for sleep
 64. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to
  be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content in your
  case? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write
  related to here. Again, awesome website!

 65. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 66. Pingback: THC Vape Oil
 67. Hello I liked the article, thank you, I hope your site will be successful, you support me tooHello I liked the article, thank you, I hope your site will be successful, escort you support me too

 68. Great blog here! Also your website loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 69. Every weekend i used to pay a quick visit this web page, because i want enjoyment, since this this web page conations really pleasant funny material too.

 70. If some one wishes to be updated with newest technologies after that he must be visit this site and be up to date daily.

 71. Pingback: car polisher
 72. Pingback: safestore auto
 73. Pingback: safestore auto
 74. I do trust all the ideas you’ve introduced on your post.
  They’re really convincing and will certainly work.
  Still, the posts are very short for beginners.
  May just you please extend them a little from
  next time? Thanks for the post.

 75. I was more than happy to find this great site. I want to
  to thank you for your time just for this
  wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i
  also have you book marked to see new things on your web site.

 76. While Mexico has welcomed Biden’s pledge to tackle the root causes of migration from Central America, it is concerned that the new administration’s efforts to make it easier for people to claim asylum in the United States is encouraging migration and putting a burden on Mexico.
  카지노사이트

 77. Some 1,200 migrants from Central America – including more than 300 children – were swept up in raids between Jan. 25 and Feb. 16 along train routes in six southern and central Mexican states, as well as in the capital, Mexico’s immigration agency said in a statement.
  카지노사이트

 78. Mexico’s National Migration Institute said the decision to launch the train raids was not at the behest of the United States and it had not made such detentions in recent years because fewer migrants had used trains previously to travel northwards.
  카지노사이트

 79. It did not provide comparative data for the total number of migrants swept up in raids in previous years.But Tonatiuh Guillen, the head of Mexico’s immigration agency until 2019, told Reuters the frequency and scale of the current detentions were unprecedented. Guillen said that previously raids had been occasional but now they were common practice.
  메리트카지노

 80. Pingback: safestore auto
 81. Pingback: wall canvas
 82. Pingback: click here
 83. Pingback: thc vape juice
 84. Pingback: Herbal incense
 85. Pingback: their usa website
 86. Pingback: Shoes
 87. Pingback: online gun buying
 88. Pingback: bitcoincard
 89. Pingback: vcc buy
 90. Hello, this weekend is fastidious designed for me, as this point in time i am reading this fantastic educational article here at my residence.

 91. Sizde oldukça net üzerinden araştırma yaparak leke kremi markasını mı araştırıyorsunuz?

  Cilt lekeleri ve tüm vücüdunuzda oluşan lekelere karşı en iyi leke kremini lekekremim.com
  dan temin edebilirsiniz!

 92. Simply wish to say your article is as astounding.
  The clearness in your publish is just nice and i can suppose
  you’re an expert on this subject. Fine along with your permission let me
  to seize your RSS feed to stay updated with forthcoming post.
  Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 93. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 94. Hello, yeah this piece of writing is really good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

 95. When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 96. Pingback: SYNEDEM – 25 ML
 97. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 98. You’ll find some exciting points in time in this write-up but I do not know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Great write-up , thanks and we want much more.

 99. I’ve read several just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make one of these wonderful informative site.

 100. Hi! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 101. I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 102. Pingback: Vidalista 40mg
 103. Maximize your by how a large amount of gear are employed internationally and will often impart numerous memory making use of that your is also fighting that is a result from our team rrnside the twenty initial centuries. everyday deal livingsocial discount baltimore washington.

 104. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 105. Pingback: ruger ec9s
 106. Heya i’m for the first time here. I found this board and
  I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you
  helped me.

 107. Pingback: Guns for sale
 108. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that «perfect balance» between superb usability and visual appeal. I must say you’ve done a very good job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer.

 109. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 110. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 111. It is the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if
  I could I wish to suggest you few interesting things or tips.

  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 112. Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I’m going to watch
  out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 113. Thanks for finally writing about > Eekew | Gebroken en toch heel – Chabad Utrecht < Loved it!

 114. You need to be a part of a contest for one of the finest blogs on the internet. I most certainly will recommend this website!

 115. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 116. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was
  wondering your situation; many of us have created some nice methods and we are looking
  to exchange solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

 117. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to
  my Google account. I look forward to new updates and will
  talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 118. What i don’t understood is if truth be told how you are no longer really a lot more neatly-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus significantly when it comes to this subject, made me individually consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t interested until it is one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs great. All the time take care of it up!

 119. excellent post, very informative. I’m wondering why the opposite experts of
  this sector do not understand this. You should proceed your writing.
  I’m sure, you have a great readers’ base already!

 120. Pingback: Latex Gloves
 121. I got this site from my friend who shared with me concerning this
  web page and at the moment this time I am browsing this site and reading
  very informative articles or reviews here.

  Feel free to surf to my web-site: best delta 8

 122. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just
  do not know about. You managed to hit the nail upon the top
  as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 123. Pingback: Non Latex Gloves
 124. Pingback: ktm duke
 125. Hey would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot
  quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Thanks, I appreciate it!

 126. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

 127. I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog readers have complained about my
  site not operating correctly in Explorer but
  looks great in Firefox. Do you have any tips to help
  fix this problem?

 128. I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the good works guys I’ve added you guys to my
  personal blogroll.

 129. Pingback: crossdress cams
 130. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your site when you could be giving us something informative to read?

 131. Pingback: Website
 132. Pingback: burnaby bc
 133. I was wondering if you ever thought of changing the structure of
  your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

 134. Hey there fantastic blog! Does running a blog similar
  to this require a lot of work? I’ve very little knowledge of computer programming however I had been hoping to
  start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I know this is off topic but I just wanted to ask.
  Many thanks!

 135. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three emails with
  the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

 136. Wow! After all I got a webpage from where I be able to really get useful facts regarding my study and knowledge.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

🌿 Soekot in Utrecht

Vrienden Joods Utrecht

Ook Hebreeuws leren?

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂