Haman in aanval | Poerim

Haman in aanval | Poerim

Vele Hamans werden op Poerim vernietigd. Nog eentje en we zijn er.
MASHIACH NOW! Hoera! Hoera! Hoera! 

Download hier een printversie (PDF) van dit artikel

Poerim 1953

Lubavitcher Rebbe (1902-1994)

Bij een grote bijeenkomst in New York op Poerim in 1953 vertelde de Lubavitcher Rebbe (1902-1994) het verhaal van een Chassid van de Rebbe Rashab (1860-1920) die was gaan stemmen omdat de Rebbe dat verzocht had. Nu was deze Chassid zo ver verwijderd van het nieuws en van wat er in het algemeen in de wereld gaande was, dat hij geen idee had op wie hij stemmen moest. Maar de Rebbe had het verzocht en dus deed hij zijn gartel aan. De gartel is de zwarte ceintuur die aangedaan wordt alvorens men een mitswah doet, en hij vervulde de wil van zijn Rebbe. Nadat hij gestemd had zag hij allerlei mensen die: ‘Hoera! Hoera! Hoera!’ riepen. En dus riep hij ook: ‘Hoera! Hoera! Hoera!’ 

Dood van Stalin

Terwijl de Lubavitcher Rebbe dit verhaal vertelde ging hij deze chassid nadoen en riep de Rebbe ook: ‘Hoera! Hoera! Hoera!’ Aan het einde van deze vertelling draaide de Rebbe zich naar rechts en herhaalde met kracht: ‘Hoera! Hoera! Hoera!’ Vervolgens draaide hij zijn hoofd naar links en herhaalde nu voor de derde keer: ‘Hoera! Hoera! Hoera!’ 
 
Wat een vreemde en unieke vertoning! De chassidim die bij deze bijeenkomst aanwezig waren begrepen niets van dit ‘vreemde gedrag’. Tot negen keer toe had de Rebbe ‘Hoera’ gezegd. Na afloop bespraken de chassidim dit met elkaar maar het lukte niemand om het rare verhaal met de bijbehorende herhalingen te verklaren. Totdat de radio enkele dagen later beluisterd werd en Stalins dood aangekondigd werd. Er gingen verschillende versies rond over zijn doodsoorzaak. Was het een vergiftiging, een hartaanval of iets anders? Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie. Wat wel zeker is, is dat Stalin op Poerim ernstig ziek werd en dat hij vier dagen later stierf.
 
De opluchting was enorm. Het lijden onder zijn regime valt met geen pen te beschrijven. Jodendom was verboden, Joodse scholen en synagogen werden dichtgegooid, Rabbijnen en leraren naar Siberië gestuurd om daar in kampen tot hun dood te werk worden gesteld. Kosher slachten en het uitvoeren van besnijdenissen moest clandestien gebeuren. De Yevsektsia, een Joodse branche van de communistische partij, zag erop toe dat het Jodendom totaal zou verdwijnen. Mocht je daar anders over denken dan werd je gemarteld totdat je van gedachten was veranderd, als je het tenminste nog kon overleven. Toch ging het communisme tot de val van het ijzeren gordijn (1989) door, maar na de dood van Stalin trad er enige verlichting op.
 

Hoera: hij is slecht

“Hoera! Hoera! Hoera!” 
הוא רע! הוא רע! הוא רע!
In het Hebreeuws betekent ‘Hoe’ = ‘Hij’ en ‘Ra’ = ‘Slecht’. Hoera betekent dus ‘Hij is slecht’. Had de Rebbe met zijn vreemde uitspraak Stalin uitgeschakeld? Niemand zal het ooit kunnen bewijzen, maar zijn dood betekende wel het einde van zijn wrede bewind dat van 1922 tot 1953 duurde. Hij misbruikte zijn macht om meer dan 20 miljoen mensen binnen zijn rijk te vermoorden.
 
Door zijn sterven kon zijn plan om alle Joodse artsen te liquideren (the Doctors’ plot 1953), niet meer ten uitvoer gebracht worden. Stalin beweerde dat de Joodse artsen een aantal hoogwaardigheidsbekleders wilden vergiftigen en zij daarom de doodstraf verdienden. Zijn voornemen om alle Joden in zijn rijk tot een volksverhuizing te dwingen en naar Berobidzhan (Oost Rusland) te brengen om ze vervolgens daar om te brengen kon ook niet meer uitgevoerd worden.
 

Poerim 1991 en 39 scud-raketten

Op 13 januari 1991 werd mijn dochter Rina Aidel in Utrecht geboren. Twee dagen later, op 15 januari 1991 werd Kuwait door Irak aangevallen en Israël bedreigd. Het was de Golfoorlog. Niet alleen werd Israël bedreigd met chemische aanvallen, maar er vielen ook nog eens 39 scud-raketten op Israëlische bodem. Op wonderbaarlijke wijze raakte bij geen enkele ontploffing iemand gewond.
 
Elke Israëliër was toen in het bezit van een gasmasker die hij dag en nacht bij zich hield. Hij liep ermee op straat, bracht het mee naar de badkamer en hield het bij zich naast zijn bed. Van baby tot bejaarde, man, vrouw en kinderen, iedereen had er eentje. Behalve de gasmaskers was het verplicht om in elke woning een schuilvertrek te bouwen dat hermetisch afsluitbaar was, zodat het dodelijke gas buiten de deur zou worden gehouden. Op mijn kraambed luisterde ik gespannen naar het dagelijkse oorlogsnieuws.
 
Tegelijkertijd was er ver weg van mijn bed, in de Verenigde Staten, een Rabbijn, een rechtschapen man, wiens profetieën keer op keer uitkwamen. Het was de Lubavitcher Rebbe (1902-1994). Hij beweerde dat Israël nergens bang voor moest zijn, dat iedereen in Israël moest blijven. Niemand moest vluchten omdat Israël het veiligste land op aarde was. Zelfs als je van plan was om naar Israël te reizen, moest je je reis gewoon door laten gaan. Een aantal weken later kondigde de Lubavitcher Rebbe aan dat de Israëliërs al gauw hun gasmaskers zouden omruilen voor Poerim maskers.  En zo was het. De oorlog eindigde op 28 februari 1991. Het was toen 14 adar, Poerim 5751. Raketten hadden alleen fysieke schade aangericht, de gasmaskers werden geen enkele keer gebruikt en de schuilkamers bleken overbodig te zijn geweest. Iedereen was en bleef veilig en de Poerim maskers konden uit de kast worden gehaald.
 

Wat kunnen we doen voor Oekraïners

Wat kunnen we doen voor de miljoenen Oekraïners, de 350 000 Oekraïense Joden en de 183 Chabad Rabbijnen die in de laatste 30 jaar in dat land het Jodendom hebben weten te bevrijden van het communistische regime? Natuurlijk moeten we geld en goederen opsturen en opvang regelen voor elke vluchteling. Maar wat zeggen de Oekraïense Rabbijnen? Wat is hun hulpvraag? Ze zeggen het zelf: ‘Dawen’ (bid) voor ons. Bevecht deze oorlog op een spirituele manier.
 
Verenig jezelf met ons door middel van hemelse zaken. Vermenigvuldig je goede daden en wees lief voor elkaar. Want ergens heel ver weg maar ook heel dichtbij zijn wij één volk en één lichaam. Als een lichaamsdeel pijn doet, is het hele lichaam ziek.  En als je lichamelijke oefeningen doet en één spier versterkt dan voeg je meer gezondheid en kracht toe aan je hele lichaam.
 
Ons lichaam is niet in aparte stukken verdeeld. Het is een samenhangend geheel. Alle 70 biljoenen cellen zijn met elkaar verweven en verbonden. Ons bloed vloeit door ons hele lichaam, van ledemaat naar ledemaat, van je hersens, je hart en je nieren tot je kleine teen. Het zenuwstelsel is een centraal overkoepelend orgaan dat het hele lichaam stuurt. Als een lichaamsdeel geneest en krachtig wordt, dan gaat het hele lichaam meebewegen en beter functioneren.
 

Elkaar versterken

Zo ook het Joodse volk. Wij zijn met elkaar verweven en verbonden. Als één deel van ons krachtiger wordt en gezondere spirituele lucht kan inademen, of dat nou in Londen, Melbourne, Utrecht of Doorwerth gebeurt dan voelen we ons allemaal beter. Zo openen wij automatisch allerlei kanalen van liefde, licht, saamhorigheid en genade. Wij zijn bij machte om elke Jood waar dan ook ter wereld te versterken.
 
We kunnen ons met elke Jood en elk mens in Oekraïne verbinden. De band is reëel, diep, krachtig en authentiek. Het gaat door merg en been, over geografische grenzen en door onze eeuwenlange geschiedenis heen. Onze eenheid is onverwoestbaar en beïnvloedt ons allemaal op de meest diepe manier.
 
Op Chanoeka en Poerim prijzen we G-d voor Zijn wonderen:
 
‘…in die tijden en in onze dagen.’
‘…בימים ההם בזמן הזה’
 
Vele Hamans werden op Poerim vernietigd.  Nog eentje erbij en we zijn er.

Laten we dawenen (bidden) voor vrede en veiligheid op aarde en dat G-d’s belofte vandaag nog zal uitkomen:

‘…לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה’

‘…het ene volk zal het zwaard niet opheffen tegen het andere en zij zullen geen oorlog meer leren.’ [Yeshayahoe 2-4]

Hoera! Hoera! Hoera!
 
Poerim Sameach!!! 
 
Bracha Heintz

 

 
 
Bronnen: chabad.org, theyeshiva.net
Opmaak Rianne Meijer en Devorah vd Heiden
Comments are closed.

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

Vrienden Joods Utrecht

Poerim | Vasten bij oorlog

Tijdens het Poerim gebeuren moest het Joodse volk zich op 13 Adar verdedigen tegen de antisemitische Perzen, die toestemming hadden gekregen van Koning Achashwerosh om hen te vermoorden.>> Lees hier verder!

Klik hier om wekelijks per WhatsApp een artikel te ontvangen!

Poerim 2024

En zo hebben wij Poerim in Utrecht gevierd.
Op één of andere manier is het gelukt om de simcha van Poerim met de situatie in Israël te combineren.  >> Lees hier verder!

Poerim| Koningin Esther en president Zelensky

Koningin Esther toonde kracht. Ze was maar een verlegen meisje, een wees van zowel haar vader als haar moeder. Mordechai had haar in huis genomen en opgevoed en de Megila vertelt ons dat zij alles deed wat hij haar vroeg. >> Lees hier verder!

Klik hier om wekelijks per WhatsApp een artikel te ontvangen!

Poerim | Alles op z’n tijd

Wat vreemd dat Mordechai niet gelijk beloond werd nadat hij het leven van koning Achashwerosh had gered. Maar Mordechai had geduld en het volste vertrouwen dat er overal een reden voor was. >>Lees hier verder!

Klik hier om wekelijks per WhatsApp een artikel te ontvangen!

🕯️🕯️ Shabaton Utrecht🍷🥖

🎥 Masterclass Joods Monument

Op deze bijzondere locatie in Utrecht vertelt Bracha Heintz over de Joodse geschiedenis van Utrecht en blies Rabbijn Heintz op de sjofar. Bekijk ook de bijdragen van Wim Rietkerk en kunstenaar Amiran Djanashvili. Meer foto’s hier.