Matot | Kosjere pan, kosjere ziel

Matot | Kosjere pan, kosjere ziel

De Torah is er voor het lichaam, maar ook voor de ziel. De wetten hoe we potten en pannen weer kosjer kunnen maken nadat er niet kosjer voedsel in gekookt is, vertellen ons ook iets over hoe we onze ziel weer schoon en zuiver kunnen krijgen nadat er iets is misgegaan. Wat fijn dat de Torah zich bekommert zowel over ons lichaam als over onze ziel!

Download hier een printversie van dit artikel (PDF)

Moav was een land dat aan de zuidoostelijke oever van de Jordaan lag. Het Joodse volk was onderweg naar Israël het land van Moav al gepasseerd. Dit was op een vredevolle manier gegaan, aangezien Balak, de Moabitische koning, wist dat Israël alleen land zou veroveren dat ten westen van de Jordaan lag. Maar Moav lag ten oosten van de Jordaan en dus had Balak niets te vrezen. Wanneer later bleek dat Israël wel landen ten oosten van de Jordaan veroverd had, werd Balak toch bang dat Israël alsnog zou kunnen aanvallen. Balak wilde zijn land beschermen. Hierbij waren er drie mogelijkheden: 

 1. Oorlog voeren
  Balak wist echter dat daarin geen enkele kans van slagen lag. Israël had immers net de twee machtige koninkrijken van Sichon en Og met gemak verslagen. 
 2. Vervloeken
  Aangezien het Joodse volk niet met macht verslagen kon worden, dan moest het maar op een spirituele manier. De profeet Bilam werd ingehuurd om het Joodse volk te vervloeken. Zie Parashat Balak. Echter lukte het Bilam niet om Israël te vervloeken. G-d liet het niet toe.
 3. Zondigen
  Vervolgens stelde Bilam een derde plan in werking. Hij begreep heel goed dat het Joodse volk zijn militaire macht te danken had aan G-ds bescherming. Hij moest er alleen maar voor zorgen dat deze bescherming zou stoppen door de relatie tussen G-d en zijn uitverkoren volk te verbreken. Maar hoe doe je dat? Een relatie tussen twee mensen wordt verstoord wanneer de ene persoon de wensen van de andere negeert. Zo ook tussen G-d en de mens. Als iemand G-ds wensen inwilligt door de geboden en verboden uit te voeren, dan onderhoudt hij zijn relatie met zijn Schepper. Doet hij het tegenovergestelde, dan is hij degene die zijn relatie met G-d kapot maakt. Daarmee distantieert hij zich van G-d, die op Zijn beurt deze afstand respecteert. Door de geboden te negeren verbreekt een mens zijn relatie met de Opdrachtgever en verliest automatisch Zijn bescherming. Het enige wat Balak moest doen om de G-ddelijke bescherming van het Joodse volk te verstoren, was ervoor te zorgen dat Israël zijn relatie met G-d zou verbreken door in overtreding te gaan van de ge- en verboden. Een slim plan werd hiervoor bedacht. De aantrekkelijke Midianitische vrouwen werden hiervoor ingeschakeld. 

Overwinning

Ondertussen was het Joodse volk helemaal blij. Het had zich weten te verdedigen tegen machtige koningen en zelfs Bilam, de professionele profeet en vervloeker, bleek machteloos. In plaats van vloeken kwamen er zegeningen uit zijn mond.  

Maar op een moment van onoplettendheid liep het Joodse volk toch in de val. Het gebeurde op de markt. De Joodse mannen liepen daar een beetje rond en oudere vrouwen verkochten allerlei goederen. De prijzen lagen best wel hoog, maar binnen in de tent waren allerlei aanbiedingen. Eenmaal binnen zat daar een mooi en jong Midianitisch meisje klaar voor de aanval. Goedkope waren en sterke drank was voldoende om de heren over de streep te krijgen. Eerst moesten ze nog van de dames even een afgod dienen. Hoe deden ze dat? Door zich uit te kleden en hun behoeftes voor de afgod Peor te doen. Het was Bilam uiteindelijk gelukt om het Joodse volk te laten struikelen. Duizenden Joden stierven in een plaag als gevolg van hun afgodendienst en hun relaties met de Midianitische vrouwen. 

In onze Parasha gebiedt G-d het Joodse volk om het Midianitische volk uit te roeien. Midian was een akelige vijand. Sommige antisemieten proberen ons lichamelijk uit te roeien zoals Haman in het Poerim verhaal. Andere vijanden laten ons rustig doorleven, maar vechten tegen ons geloof zoals de Grieken in het Chanoeka verhaal. Zij dwongen ons om hun afgoden te dienen. Midian had het Joodse volk spiritueel aangevallen door ze te verleiden om te zondigen. Dat was ontoelaatbaar. Midian en de slechte krachten die dat land vertegenwoordigde moesten uitgeroeid worden.

Er werden 12 000 rechtschapen soldaten gekozen om Midian aan te vallen. Het waren mensen van het hoogste kaliber; men kon niet riskeren dat het weer mis zou gaan doordat de mannen verleid zouden worden. De soldaten trokken helemaal terug naar het zuiden, vielen Midian aan, vermoordden alle mannen inclusief de koning en Bilam. De dames, de kinderen en de buit namen ze mee.  

Kasjroetwetten

Eenmaal gearriveerd in het Joodse kamp, liet Elazar weten wat er gedaan moest worden met de buit en met name met al het Midianitische keukengerei. Het Joodse volk had al lang geleden de kasjroetwetten geleerd; welke dieren kosjer zijn, hoe ze geslacht moeten worden en dat men geen vlees en melk samen mag eten of koken. Wat ze nog niet tegen waren gekomen is hoe je om moet gaan met een pan waar niet kosjer voedsel in gekookt is. Kosjer eten betekent niet alleen dat de ingrediënten kosjer moeten zijn, maar het keukengerei waar het eten in gekookt wordt mag uitsluitend gebruikt zijn geweest voor kosjer eten. De Midianitische pannen waren in geen enkel opzicht kosjer. 

Elazar legde het uit (Bamidbar 31-23): Als je een pan met vuur hebt gebruikt, dan moet je het met vuur kosjer maken.  Heb je met water gekookt, dan kasjer je met kokend water. In dit ene vers staan op een zeer beknopte manier hoe je voorwerpen, waar niet-kosjer voedsel in gekookt is geweest, weer kosjer kunt maken. 

In de shulchan Aroeg (Joodse wetboek) staat: 

וכבולעו כך פולטו 

Zoals het geabsorbeerd is, zo wordt het ook weer losgelaten. 

Meer dan 3000 jaar geleden werd de volgende wijsheid aan het Joodse volk meegegeven: Wanneer je in een pan iets kookt of braadt, dan zet het metaal zich uit, waardoor de smaak van het voedsel in het metaal geabsorbeerd wordt. Na het kookproces, koelt het metaal af, de poriën gaan weer dicht en de smaak blijft in het metaal vast zitten. 

Diepere les

Elazar vertelde (Bamidbar 31-23): op dezelfde manier dat het niet-kosjere voedsel in de wanden van de pan geabsorbeerd zijn, zo komen ze er ook weer uit. Heb je bijvoorbeeld in een pan een mengsel van vlees en melk gekookt dan moet je water in die pan koken om de smaak van het niet kosjere voedsel eruit te halen. Bij opwarming met kokend water zet het metaal zich opnieuw uit en bevrijdt de niet-kosjere smaak, die in de wanden van de pan geabsorbeerd zijn geweest. 

Heb je een stuk varkensvlees op de barbecue geroosterd, dan zal je het rooster met vuur moeten uitbranden om het weer geschikt te maken voor joodse consumptie. Omdat het met vuur niet kosjer is geworden, zal je vuur moeten gebruiken om het weer kosjer te maken. Het uitkoken met water zal niet helpen.

Heel interessant en zeer technisch allemaal. In de Torah zijn echter vele niveaus. Elke mitswa, elke gewoonte en elke wet heeft zijn technische kant. Zo wordt het uitgevoerd, dit mag wel en dit mag niet. Of het licht staat op rood of op groen. 

De Torah is er voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Het heeft een concrete kant maar ook een abstract aspect. De wetten van het kasjeren van keukengerei vertellen ons hoe we onze potten en pannen weer schoon en zuiver kunnen krijgen. Kijk je iets dieper dan zul je in diezelfde wetten ook lessen vinden hoe je je ziel weer schoon en zuiver kan krijgen. Hierdoor kun je genezing voor je gemoedstoestand en vreugde in je leven bewerkstelligen. Want wat maakt een mens blijer dan het feit dat hij weet dat hij goed bezig is? 

Persoonlijkheid

Drie punten verdienen onze aandacht: 

 1. Ook al ziet een pan er nog zo schoon en glimmend uit, je moet weten dat de smaak van het voedsel dat erin gekookt is geweest nog in de wanden van de pan opgenomen is.
 2. Als niet-kosjer voedsel in een pan gekookt is, kun je de smaak hiervan er altijd weer uithalen. 
 3.  Hoe haal je het eruit? Zoals het niet-kosjere eten erin is gekomen, zo haal je het er weer uit. Is het binnengekomen door koken dan kook je de pan uit. Is het binnengekomen door met vuur te bakken of te braden, dan kun je het met vuur uitbranden. 

Zo ook is het met onze persoonlijkheid. 

 1. De pan die glimmend schoon, maar niet kosjer is.
  Dit vertegenwoordigt de persoon die er prachtig en schitterend uitziet: mooi, aardig, schoon, leuk gekleed, vriendelijk en aardig, maar van binnen kunnen zich hele lelijke problemen voordoen. Net een glimmende auto met een defecte motor. Elazar de hogepriester waarschuwt ons; baseer je niet uitsluitend op wat zichtbaar is, zowel bij jezelf als bij een ander. Wees bescheiden en dapper genoeg om die motorkap ook bij jezelf open te doen.
 2. Een pan waar niet-kosjer eten in gekookt is, kan weer kosjer gemaakt worden.
  Geef de moed niet op als het mis is gegaan. Als je in staat bent geweest om het probleem te creëren, dan kun je het ook weer oplossen. Voordat het probleem in jou werd geabsorbeerd was je schoon en rein, onbeschadigd en op orde. Nadat het probleem is ontstaan ben je bij machte om terug te gaan naar je oorspronkelijke staat.
 3. Zoals het niet-kosjer is geworden, zo maak je het weer kosjer.
  Zoals het probleem ontstaan is, zo kun je het ook weer oplossen. Ben je gestruikeld op een bepaald gebied, dan zul je het oplossen door in een dergelijke situatie niet weer te struikelen. Maimonides legt uit hoe je tot inkeer kunt komen: als een soortgelijke situatie zich weer voordoet en je kiest er bewust voor om jezelf niet te laten verleiden, dan heb je voor jezelf bewezen dat jij vrij bent om jouw respons te kiezen. In plaats van toe te laten dat het probleem elke keer weer dieper in je ingewanden komt, heb je gekozen om het los te laten en te doen verdwijnen. 

In de tenten hebben de Joden zich laten verleiden door de Midianitische vrouwen. Wanneer de soldaten later de dames in de oorlog weer tegenkomen weten zij zich wel te beheersen. Zo hebben ze goed kunnen maken waar de andere heren gefaald hadden (1).

לא נפקד ממנו איש (BAMIDBAR 31 – 49) 

Bij het tellen van de soldaten bleek er niemand te ontbreken. Niemand was gesneuveld in de oorlog tegen Midian, noch lichamelijk noch spiritueel. Omdat als je actief je ergens tegen verzet, dan zal hetgeen waar jij tegen vecht jou nooit kunnen beïnvloeden. Vecht je tegen afgodendienst of immoraliteit, dan ben je altijd een winner. Het werkt net als een spons. Of een spons spuit water naar buiten toe of het absorbeert.  Een spons kan nooit tegelijkertijd absorberen en loslaten. Op het moment dat je tegen ongewilde krachten vecht, zul je ze nooit absorberen. Wanneer je bezig bent om een pan kosjer te maken, dan kan hij niet tegelijkertijd niet-kosjer worden. Ook al heb je in het verleden niet-kosjere gedachtes gekoesterd, je hebt in dezelfde situatie laten zien wie je echt bent. Je bent teruggegaan naar je oorspronkelijke staat, ongedeerd en onbeschadigd. Je bent weer kosjer geworden. Je ziel is weer in zijn volle hoedanigheid bewust aanwezig. 

Want ziet u, de smaak van garnalen, varkensvlees en ongedierte zit soms niet alleen in onze pannen maar soms ook in onze ziel. Gebruik de drie bovengenoemde stappen om weer naar je oorspronkelijke zuivere staat te komen. Succes ermee! 

Shabbat Shalom! 

Bracha Heintz 

Gebaseerd op lessen van Rav YY Jacobson
Laat het mij weten indien U deze artikelen niet wenst te ontvangen. Vragen en kritiek zijn zeer welkom!

(1) In principe moet iedereen zijn eigen fouten repareren. Toch kun je met een goede daad ook een ander helpen en gedeeltelijk zijn hiaten compenseren. Als iemand een goede daad verricht lanceert hij positieve energie de wereld in. Het spirituele licht dat dan ontstaat vormt een tegenkracht die negatieve bewegingen kan neutraliseren. Rambam, Maimonides verklaart dat men altijd moet beschouwen dat men in een evenwicht van goede en slechte daden leeft, zowel individueel als collectief. Eén goede daad kan de hele mens en de hele wereld naar de goede kant overbrengen. In de oorlog tegen Midian hebben de rechtschapen soldaten de fouten van hun mede-Joden die zich hadden laten verleiden gecorrigeerd.

In het eerste geval zijn de heren in een marktsituatie verleid. Toen ze later Midian in een oorlog aangevallen hebben, hebben zij zich niet laten verleiden. De situatie was soortgelijk. De verleiding was gelijk. Het grote verschil was dat zij in de eerste situatie zich hebben laten gaan omdat ze alle oorlogen overwonnen hadden en zelfs door Bilam gezegend werden. Ze letten niet op. De spons ging absorberen. In de tweede situatie waren de soldaten wakker en alert. Ze stonden klaar voor de aanval; de spons trad naar buiten toe en kon daarom niets absorberen. En spons kan niet water afgeven en absorberen tegelijkertijd. Een mens is niet beïnvloedbaar wanneer hij zelf anderen aan het beïnvloeden is.

 

Help mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen. Door te sponsoren word je een actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren.

Beeld: chabad.org

 

 

314 Replies to “Matot | Kosjere pan, kosjere ziel”

 1. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you’ve done a very good job with this. Additionally, the
  blog loads very fast for me on Safari. Exceptional Blog!

 2. Hello exceptional website! Does running a blog such as this take a
  large amount of work? I’ve virtually no expertise in computer programming however I was hoping to start my
  own blog in the near future. Anyway, should you have any suggestions or techniques for
  new blog owners please share. I understand this
  is off topic but I simply had to ask. Appreciate it!

  My web page; http://www.helpformommies.com

 3. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

  Visit my page – http://www.hockeyforums.org

 4. Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hey there, You
  have performed a great job. I will certainly digg it and in my view recommend to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this website.

  Here is my web-site; http://www.luckyclan.com

 5. I am really impressed along with your writing abilities and also with the format
  for your weblog. Is this a paid subject matter or did you
  customize it yourself? Either way stay up the nice quality
  writing, it’s rare to see a great weblog like this one these days..

  Feel free to surf to my blog post anewearthmovement.org

 6. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation;
  many of us have developed some nice practices and we
  are looking to swap techniques with other folks, why not shoot
  me an e-mail if interested.

  My web blog; 120.116.38.11

 7. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

  my homepage :: http://www.hit-forum.info

 8. Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort to create a superb article…

  but what can I say… I put things off a whole lot and never seem
  to get nearly anything done.

  My website :: Healix CBD Oil Price (smfpt2.smfpt.net)

 9. I went over this internet site and I believe you have a lot
  of good info, saved to bookmarks (:.

  Look into my blog :: Odell

 10. Hello, this weekend is good in support of me, as this moment i
  am reading this wonderful informative article here at my residence.

 11. I was curious if you ever considered changing the layout of
  your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
  one or two images. Maybe you could space it out better?

 12. Thanks so much for providing individuals with such a special chance to read articles and blog posts from this blog.
  It’s always so pleasurable plus jam-packed with
  amusement for me and my office colleagues to visit your website
  really thrice in a week to find out the fresh tips you have.
  And indeed, we’re usually happy with all the splendid advice you
  serve. Selected 3 points in this article are definitely the most efficient
  we have all ever had.

  Here is my homepage – Healix CBD (http://exterminatorsouthflorida.com/)

 13. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

  Also visit my web blog: Jacquetta

 14. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article
  seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d
  post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the issue resolved soon. Kudos

  Feel free to visit my blog – Maxx Pump Review (http://ppo.energisehost.com)

 15. I simply had to thank you very much yet again. I’m not certain the things that
  I could possibly have accomplished in the absence of the
  opinions shared by you on this theme. It had been a frightening concern in my position, however
  , coming across a skilled way you solved the issue forced me to weep with fulfillment.
  I am just thankful for the service and thus sincerely hope
  you are aware of a powerful job you are accomplishing teaching the others by way of a web site.
  More than likely you have never encountered all of us.

  Take a look at my site … Viagenix (http://payfirstsolutions.com/UserProfile/tabid/57/userId/213537/Default.aspx)

 16. This is the right web site for everyone who really wants to understand this
  topic. You understand a whole lot its almost hard to
  argue with you (not that I personally will need to…HaHa).

  You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for a long time.
  Excellent stuff, just wonderful!

  my page; Pure Remedy CBD Side Effects (smfpt2.smfpt.net)

 17. Hello! I know this is kinda off topic however , I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My site discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Feel free to surf to my blog :: http://www.xiaoshou.cn

 18. Greetings! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!
  Just wanted to say keep up the excellent job!

  Here is my web site – Slendivan Keto Reviews (Lorenza)

 19. Hey! This is kind of off topic but I need some
  advice from an established blog. Is it hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? Appreciate it

  my website: 1stanapa.ru

 20. Thanks for sharing your info. I really appreciate
  your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

  Here is my web page … kanin.ca

 21. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would
  like to know where u got this from. cheers

  My homepage web.jmjh.tn.edu.tw

 22. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little
  research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear
  from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

  my webpage; http://www.digitalnomadads.com

 23. I became honored to get a call coming from
  a friend immediately he identified the important recommendations shared on your site.
  Examining your blog publication is a real wonderful experience.

  Many thanks for thinking about readers much like me, and I wish you
  the best of success as a professional in this field.

  Feel free to surf to my web page – Keto Ultra Complete Reviews (http://www.meteoritegarden.com)

 24. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all
  over the internet without my authorization. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

  My web-site; center4mi.org

 25. Hi there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own.
  Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

  Feel free to surf to my blog bostonsoftwaregroup.us

 26. Hey there! I realize this is somewhat off-topic however I needed
  to ask. Does building a well-established blog such as yours
  require a large amount of work? I am brand new to operating a blog however I do write in my
  journal everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Thankyou!

  Feel free to surf to my webpage – onlineweeddeliveryoz.com

 27. This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Short but very precise info? Thanks for sharing this one.
  A must read post!

  My blog: Gonzalo

 28. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be
  running off the screen in Firefox. I’m not sure if this
  is a format issue or something to do with internet
  browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon.
  Thanks

  Also visit my web-site: shihan.com.ru

 29. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate
  your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

  My blog Primary Calm CBD Gummies – http://payfirstsolutions.com/,

 30. Can I simply say what a relief to uncover someone that truly knows what they’re discussing
  on the internet. You actually know how to bring an issue
  to light and make it important. A lot more people really need
  to look at this and understand this side of the story.

  It’s surprising you are not more popular since you surely have the gift.

  my web site: Maxxx Pump (Lazaro)

 31. I was honored to obtain a call coming from a friend when he
  found out the important suggestions shared on the
  site. Looking at your blog publication is a real amazing experience.
  Thank you for taking into account readers just like me, and I want for you the best of achievements like a professional
  in this discipline.

  Here is my page :: https://fahl.uk

 32. Thank you a lot for providing individuals with such
  a nice opportunity to check tips from here. It can be so superb plus
  jam-packed with a good time for me personally and my office peers to search
  your blog at a minimum 3 times a week to study
  the fresh secrets you have got. And of course, we are always
  amazed with all the extraordinary opinions you give. Selected 3 areas in this posting are particularly the most efficient
  we have all had.

  Also visit my web page Tadalix Reviews (http://www.sidehustleads.com)

 33. I do not create a ton of comments, however I read some of the remarks on Matot | Kosjere pan, kosjere
  ziel. I actually do have 2 questions for you if you don’t mind.
  Could it be just me or do a few of the responses appear like they are coming from brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing at other places, I would like to keep up with anything new you have
  to post. Would you make a list of every one of all your shared sites like your linkedin profile,
  Facebook page or twitter feed?

  Feel free to visit my homepage :: duna-anapa.net.ru

 34. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment
  is added I receive four emails with the exact same comment.
  There has to be an easy method you are able to remove me from that service?

  Cheers!

  Here is my web page: latenightfights.net

 35. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of space .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Reading this info So i am satisfied to express that I’ve a very just right uncanny feeling
  I found out exactly what I needed. I so much for sure will make sure to don’t overlook this
  website and provides it a look on a constant basis.

  Also visit my site; http://anapa-alrosa.com.ru/

 36. Hi there! I know this is kind of off topic but
  I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  my website: Trim Fuel Keto Review (shihan.com.ru)

 37. I truly love your website.. Great colors & theme.

  Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and would like to learn where you got this from or
  exactly what the theme is named. Kudos!

  Also visit my page :: Sleek Slim Keto Review (duna-anapa.net.ru)

 38. Howdy just wanted to give you a quick heads
  up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

  Also visit my web site; kanin.ca

 39. I believe this is among the such a lot significant info for
  me. And i am satisfied reading your article.

  However want to observation on some general issues,
  The site style is great, the articles is in reality excellent :
  D. Good job, cheers.

  Also visit my blog: diecast.org

 40. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again very soon!

  Here is my homepage: Maxx Pump Reviews (shaboxes.com)

 41. I just like the valuable information you provide for
  your articles. I’ll bookmark your weblog and test once
  more here frequently. I’m relatively certain I will be
  told many new stuff right right here! Good luck for the following!

  Here is my web blog :: Maxxx Pump (http://www.cowerdesign.com)

 42. Thanks a lot for being my personal instructor
  on this topic. I actually enjoyed your article quite
  definitely and most of all favored the way in which you handled the areas
  I regarded as being controversial. You are always very kind towards readers
  like me and aid me in my existence. Thank you.

  Here is my site – Primary Calm CBD Reviews [http://www.shltaxi.com]

 43. Hello there, I found your web site by way of Google at the same time
  as searching for a comparable topic, your site got here up,
  it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just
  became aware of your weblog thru Google, and located that it is really
  informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will be grateful when you continue this in future.
  Numerous other people might be benefited out of your writing.

  Cheers!

  Here is my page: http://www.avianoslist.com

 44. You’re so interesting! I do not suppose I’ve read through something
  like that before. So great to discover another person with genuine thoughts on this topic.
  Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

  My page – http://www.groovyfreeads.com

 45. My wife and i were joyous that Louis managed to finish up his investigations by way of the precious recommendations he gained when using
  the web site. It is now and again perplexing to just find yourself giving
  freely secrets which others might have been selling.
  And we also recognize we need the writer to thank for that.
  The type of explanations you’ve made, the easy site menu, the friendships your site make it easier to promote
  – it’s most astonishing, and it’s really making our son and our family understand the content is enjoyable, and that is truly important.
  Many thanks for the whole thing!

  Also visit my webpage; http://www.helpformommies.com

 46. I tend not to comment, but after reading a few of the
  comments here Matot | Kosjere pan, kosjere ziel.
  I do have 2 questions for you if it’s allright.

  Could it be simply me or do some of the comments look like they are left by brain dead
  individuals? 😛 And, if you are writing at other online social sites,
  I’d like to keep up with you. Would you list of every one of all your social networking
  pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Take a look at my web-site … https://buildingabettercolorado.org/

 47. Eⲭcellent, what a website it is! This weblog
  provides valսable factss to us, keep it up.

  Alѕo visit my web site … blog

 48. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this sort
  of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot surely will make sure to don’t forget this website and provides it
  a look on a constant basis.

  Also visit my homepage; Full Essentials CBD Oil (http://www.kosherkraigs.com/)

 49. Hi would you mind letting me know which web host you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a honest
  price? Many thanks, I appreciate it!

  my blog post :: Sophria Cream Review (shlgreencab.com)

 50. I truly love your blog.. Great colors & theme. Did
  you make this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal site and would like to find out where
  you got this from or just what the theme is called.
  Thanks!

  My blog :: Sleek Slim Keto Review (perthbbs.com)

 51. Very descriptive article, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?

  Also visit my blog post: Primary Calm CBD (Zac)

 52. I think this is one of the most important information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The
  site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

  Also visit my homepage :: Pure Remedy CBD Oil (shaboxes.com)

 53. We wish to thank you once again for the stunning
  ideas you offered Jeremy when preparing her post-graduate
  research as well as, most importantly, pertaining to providing
  all the ideas in one blog post. Provided we had known of your website
  a year ago, we’d have been rescued from the unwanted measures we were selecting.
  Thanks to you.

  Also visit my web-site – rapidactionprofits.com

 54. Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It is the little changes which will make the most significant changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Here is my web page :: Tarah

 55. Definitely imagine that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the internet the easiest thing to remember of.
  I say to you, I certainly get annoyed whilst people think about
  concerns that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing without having Creek Side CBD – science-marketplace.org – effect ,
  other folks can take a signal. Will likely be again to
  get more. Thanks!

 56. hi!,I like your writing so so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately
  your post on AOL? I require an expert in this space to solve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Check out my blog – Slendivan Enhanced Ketogenic Reviews (Bertha)

 57. Thanks a lot for providing individuals with an extremely wonderful possiblity to read in detail from this
  blog. It is usually very awesome plus packed with a good time for me personally and my office co-workers to visit
  the blog on the least thrice a week to see the latest tips you will have.
  And definitely, I am also usually fulfilled considering the extraordinary methods you serve.
  Selected 3 facts in this post are easily the most suitable we have all had.

  Here is my web blog Tadalix (dysonvacuumdc24.com)

 58. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a top notch article…

  but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get
  anything done.

  Here is my page … Healix CBD Oil Review – http://www.aniene.net,

 59. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable information to work on. You have performed an impressive task and
  our whole group will be grateful to you.

  Feel free to visit my web blog: Sophria Anti Aging Cream Price (http://www.fotosombra.com.br)

 60. What i do not realize is in truth how you’re not actually much more neatly-preferred than you might be now.
  You are so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject,
  produced me individually believe it from numerous varied angles.
  Its like men and women aren’t interested until it is something to accomplish
  with Woman gaga! Your personal stuffs great. All the time take care of it up!

  Here is my homepage Sophria Cream [http://www.sidehustleads.com]

 61. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognize what you are speaking about!
  Bookmarked. Kindly also seek advice from my site =).
  We may have a link trade contract between us

  Feel free to visit my site – Tadalix Review – shaboxes.com

 62. Thank you so much regarding giving us an update on this theme on your web page.
  Please know that if a brand-new post becomes available or in the
  event that any adjustments occur to the current submission, I
  would be thinking about reading more and learning how to make good usage of those techniques
  you share. Thanks for your time and consideration of
  other people by making this site available.

  my web page Sophria Anti Aging Cream, craksracing.com,

 63. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any points or suggestions? Appreciate it

  Here is my blog post – rapidactionprofits.com

 64. Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and for my part recommend
  to my friends. I’m sure they will be benefited from this
  web site.

  Feel free to surf to my web-site; Chau

 65. Unquestionably consider that that you said. Your favourite justification seemed to be at the web the easiest factor to
  be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed
  while other folks think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as smartly
  as outlined out the entire thing without having Creek Side CBD
  http://www.saraykapi.com/index.php?action=profile;u=3569 –effects , other folks could take a signal.

  Will probably be back to get more. Thank you!

 66. Hello there, I discovered your blog by way of Google whilst
  looking for a comparable subject, your web site got
  here up, it appears to be like great. I have bookmarked it
  in my google bookmarks.

  my page … Tadalix Reviews (discuz.e70w.com)

 67. Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

  Here is my web site: Trim Fuel Keto Advanced Formula [http://www.aniene.net]

 68. Hi there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your
  site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone 4.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this problem. If you have any suggestions, please
  share. Many thanks!

  Here is my web site: Healix CBD Oil Review [payfirstsolutions.com]

 69. Thank you for your site post. Thomas and I are actually saving to get a new e book on this subject matter
  and your post has made us all to save all of our money. Your
  ideas really solved all our queries. In fact, more than what we had acknowledged ahead of the
  time we ran into your superb blog. We no longer nurture
  doubts as well as a troubled mind because you have attended to our own needs here.
  Thanks

  Look at my web-site: litdevelopments.com

 70. I am curious to find out what blog system you have been using?

  I’m having some small security issues with my latest blog
  and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any suggestions?

  my site … Healix CBD Oil (anapa-alrosa.com.ru)

 71. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily
  pleasant chance to read from this site. It is often very terrific and full
  of a good time for me and my office mates to search your web site the equivalent of thrice every
  week to see the new tips you will have. And definitely,
  I’m also always motivated for the stunning tips and hints served by you.
  Certain 2 points on this page are clearly the most effective we’ve
  ever had.

  Here is my blog post Tadalix Review – http://myweddinglight.us/index.php?action=profile;u=2261,

 72. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress
  because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for
  another platform. I would be fantastic if you could point me in the
  direction of a good platform.

  Visit my homepage … NZT-48 Limitless Pill – aniene.net

 73. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  my homepage: Maxx Pump (web.jmjh.tn.edu.tw)

 74. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer
  but I’m still new to everything. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?

  I’d really appreciate it.

  Also visit my blog post – Maxx Pump (http://www.groovyfreeads.com)

 75. But wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the content is really wonderful :D.

  Feel free to surf to my blog post … Latanya

 76. Ahaa, its nice conversation on the topic of this article here at this webpage, I have read all that, so at this time
  me also commenting at this place.

  Visit my site – Trim Fuel Keto (bgmobile.eu)

 77. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks,
  However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I am unable to
  subscribe to it. Is there anybody getting identical
  RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  Check out my homepage; Femmella Revitalizing Moisturizer Price [http://showhorsegallery.com/]

 78. I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be
  just what I’m looking for. Does one offer guest writers to
  write content to suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the
  subjects you write related to here. Again, awesome site!

  My page :: Full Essentials CBD (http://www.fles.hlc.edu.tw)

 79. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty
  finding one? Thanks a lot!

  My web blog Tadalix Reviews (anapa-alrosa.com.ru)

 80. I still cannot quite believe I could possibly be one
  of those reading the important tips found on this blog.
  My family and I are sincerely thankful for your generosity and for presenting
  me the chance to pursue the chosen career path.
  Thank you for the important information I obtained from your web page.

  Also visit my blog – Femmella Revitalizing Moisturizer Review (http://anapa-alrosa.com.ru)

 81. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  Also visit my blog – Sophria Anti Aging Cream (http://kiki001.com)

 82. I went over this internet site and I conceive you have a lot
  of fantastic information, saved to my bookmarks (:.

  Feel free to visit my website :: Pure Remedy CBD Review (19wujian.com)

 83. A lot of thanks for each of your work on this web page.
  Ellie loves carrying out investigations and it’s really easy to see why.
  I learn all about the compelling method you deliver practical strategies on the web blog and increase response from people about this situation while our own daughter is undoubtedly discovering a great deal.
  Have fun with the rest of the new year. You are always conducting
  a pretty cool job.

  Also visit my homepage :: Smile CBD Gummies Review; shaboxes.com,

 84. Right here is the right site for anybody who would like to understand this topic.
  You know so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to?HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for ages.
  Great stuff, just excellent!

  my webpage :: Primary Calm CBD Gummies (forum.bokser.org)

 85. I do not even understand how I ended up here, but I thought this submit was good.
  I don’t recognise who you are but certainly you’re going to a well-known blogger in the event you are not already 😉 Cheers!

  Feel free to surf to my webpage Maxx Pump Review – rabbijonathan.org

 86. I comment when I appreciate a post on a site or if I have something
  to contribute to the conversation. Usually it’s a result of
  the fire communicated in the post I browsed.
  And after this post Matot | Kosjere pan, kosjere ziel.
  I was moved enough to post a commenta response 😛 I
  actually do have 2 questions for you if it’s allright.
  Could it be just me or do a few of these responses appear like written by brain dead visitors?
  😛 And, if you are writing on additional social sites,
  I would like to keep up with you. Could you list the complete
  urls of all your public pages like your twitter feed, Facebook
  page or linkedin profile?

  Have a look at my web-site CreekSide CBD Review
  (Estelle)

 87. Somebody essentially help to make significantly articles
  I might state. That is the first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the research you made to make this actual
  put up extraordinary. Wonderful job!

  Here is my page :: Trim Fuel Keto – 192.190.225.244,

 88. Aw, this was a really nice post. Finding the time
  and actual effort to generate a very good article?
  but what can I say? I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

  my blog post: Femmella Reviews – cowerdesign.com

 89. Thanks , I’ve just been looking for info approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve found out till now.
  But, what in regards to the bottom line? Are you positive about the source?

  Feel free to visit my homepage: NZT-48 Limitless Pill Reviews (pansionat.com.ru)

 90. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours lately,
  yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s pretty price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content
  material as you probably did, the internet shall be much more helpful than ever before.

  my website; Healix CBD Reviews [http://showhorsegallery.com/]

 91. Very good info. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon).
  I’ve book-marked it for later!

  Also visit my blog :: Sophria Anti Aging Cream Reviews (Marsha)

 92. I cherished up to you will receive performed right here.
  The caricature is attractive, your authored material stylish.

  however, you command get got an nervousness over that you want be
  turning in the following. ill for sure come further earlier once more as precisely the similar just about very steadily inside case
  you defend this hike.

  Also visit my blog post Sophria Anti Aging Cream Review
  (ppo.energisehost.com)

 93. I read this piece of writing fully about the comparison of hottest and previous
  technologies, it’s amazing article.

  Also visit my web-site: Cirnix Rx Reviews – slboos.com,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

🌿 Soekot in Utrecht

Vrienden Joods Utrecht

Ook Hebreeuws leren?

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂