Pesach | De komst van Mashiach

Pesach | De komst van Mashiach

Wanneer komt de Mashiach? Wanneer is de tijd rijp voor zijn komst? Iemand van 200 jaar geleden zou ervan overtuigd zijn dat de Mashiach er al was, in deze 21ste eeuw. Alle technische ontwikkelingen zijn er klaar voor. Maar, Mashiach is geen plotselinge verandering maar een geleidelijk proces, waarin de mens een essentiële rol speelt. Ben jij er klaar voor?

Download hier een printversie van dit artikel (PDF)

Aan het einde van de achttiende eeuw verhuisde Rav Mendel Horodok van Wit-Rusland naar Israël. Één of andere halve gek besloot in die tijd de Olijvenberg in Yerushalayim te beklimmen om daar op een sjofar te gaan blazen. Al gauw gingen de geruchten rond dat Mashiach gearriveerd was, aangezien zijn komst door het blazen op een sjofar aangekondigd zou worden. Toch twijfelde men. Voor de zekerheid ging men Reb Mendel Horodok raadplegen. Om de vraag te beantwoorden, opende hij zijn raam, snoof de buitenlucht en concludeerde dat het vals alarm was geweest.

Wat knap van deze rabbijn dat hij dat wist! Resteert nog de vraag waarom hij de buitenlucht moest inademen. Kon hij zijn conclusie niet binnenshuis trekken?

Echt vrij

Pesach duurt 8 dagen. De eerste twee dagen zijn feestdagen wanneer wij de uittocht uit Egypte gedenken. Daarna komen er 4 tussen-dagen, gevolgd door de laatste twee dagen Pesach wanneer wij de splitsing van de zee en tevens de toekomstige verlossing vieren.

Nadat het joodse volk de zee had doorstoken, keerde de zee weer terug en verdronken de Egyptenaren die hun achterna waren gegaan. Pas op dat moment voelde het Joodse volk zich echt vrij. Daarvoor heerste nog altijd de angst dat de Egyptenaren hun achterna zouden komen en hun weer tot slaven zouden maken. Maar nu dat de Egyptenaren verdronken waren was hun verlossing compleet. Uit blijdschap zongen zij een lied (Shemot 15-1)

אָז יָשִׁיר־מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַיהוָה וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר אָשִׁירָה לַיהוָה כִּי־גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם׃

Toen zal Moshe en de kinderen van Israël dit lied voor G-d zingen, zeggende ik zal zingen voor G-d want Hij is enorm hoog, paard en zijn wagen (van de Egyptenaren) heeft hij in de zee gegooid.

Het is vaak lastig om een vers te vertalen en ook hier zien wij een grammaticale fout. ‘Toen’ past niet bij de toekomstige tijd van ‘zal zingen’. Normaal zou zijn om te zeggen, ‘toen zong hij’ en niet ‘toen zal hij zingen’. En zoals altijd, als er in de tekst iets vreemds staat, is het een indicatie dat we verder en dieper moeten zoeken naar een betekenis die misschien net iets verder gaat dan de letterlijke vertaling.

Maschiach

De boodschap hier is als volgt: Toen heeft Moshe gezongen en in de toekomst zal hij ook zingen. Wanneer zal dit gaan gebeuren? Moshe leeft al meer dan drie millennia niet meer! Wij kunnen niet anders dan concluderen dan dat Moshe ooit terug zal komen. Hij, samen met het hele Joodse volk zullen ooit herleven en zingen. De doden zullen herrijzen en het bewijs hiervoor is in dit stukje van de Torah te vinden. Dit is de toekomstige tijd waar wij allemaal op wachten. Een tijd dat er een gezalfde koning over de hele wereld zal heersen. Het woord Mashiach betekent gezalfd. Wanneer hij zich zal openbaren zal G-d’s eenheid zo vanzelfsprekend zijn dat niemand meer zal twijfelen over de schepping, over de Torah of over het Joodse volk.

De Rambam helpt ons verder om te begrijpen wie Mashiach is en hoe de wereld eruit zal zien na zijn komst. Volgens zijn wetboek zal Mashiach een koning zijn die aan alle Joden Torah zal leren, hun uit de hele wereld zal verzamelen en naar Israël zal brengen en de derde, eeuwige tempel in Yerushalayim zal bouwen.

Maar wanneer komt hij dan? In elke generatie is er iemand die Mashiach kan zijn. Het ligt dus niet aan wie hij zou kunnen zijn, dat hij er nog niet is. Wat zal dan wel de komst van Mashiach teweegbrengen?

De tijd moet er rijp voor zijn. De wereld dient zich klaar te maken. De mensen moeten zich voorbereiden. Wij kunnen de tijd en de sfeer van Mashiach verwezenlijken en dan zal hij zich vanzelf openbaren. Mashiach is geen plotselinge verandering maar een geleidelijk proces, waarin de mens een essentiële rol speelt.

Bevrijding realiseren

En wat wordt er dan van ons verwacht? Dat wij wonderen gaan verrichten? Dat we de natuur gaan veranderen? Wat gaat er anders zijn als Mashiach er is? Het antwoord is heel simpel. Het is de א (Alef), de eerste letter van het Alfabet. Want kijk maar: ballingschap in het Hebreeuws is גולה (Gola) en bevrijding is גאולה (ge-oela).

Wat is het verschil? Beide woorden hebben precies dezelfde Hebreeuwse letters, op één na, de א alef. Die zit niet in de ballingschap, maar wel in de bevrijding. Nu hebben de Hebreeuwse letters allemaal een betekenis maar ze zijn ook nog een cijfer. De missende א Alef is het teken voor de cijfer 1 en het woord Alef betekent baas.

U heeft het al geraden. Het verschil tussen ballingschap en bevrijding, tussen vóór Mashiach en na Mashiach zit hem in de Baas van de wereld, diegene die 1 is.

Als jij erin slaagt om het G-ddelijke, de א alef in alles te ontdekken, dan heb jij Mashiach gevonden en daardoor voortgebracht. Dan heb jij je eigen bevrijding gerealiseerd. Als je bijvoorbeeld G-d bedankt voordat je een stukje appel in je mond stopt, dan heb je G-d in de appel ontdekt.

Vonkje

Je hebt de G-ddelijke energie, de levenskracht van de appel die G-d in die appel verborgen houdt, bevrijd. Ben je vandaag aardig geweest tegen je collega’s, je medeleerlingen of de buschauffeur? Dan heb je in deze ontmoetingen een G-ddelijk vonkje aangestoken. Heb je je even weten te beheersen? Elk moment van de dag en elke gelegenheid, hoe klein of onbelangrijk het maar lijkt te zijn, kan een gigantische stap zijn naar de komst van Mashiach, een utopie, waar wij allemaal op zitten te wachten.

Als professor kun je de grootste ontdekkingen doen in het laboratorium van een ziekenhuis. Daarmee duw je de wetenschap weer een stuk naar voren en heb je talloze mensen geholpen. Daarmee draag je bij aan de ontwikkeling van de wetenschap en help je talloze mensen. Maar als die professor thuiskomt, was hij wel aardig tegen zijn echtgenote? Heeft hij tijd vrij gemaakt voor zijn kinderen? Heeft hij minstens tien procent van zijn salaris aan tsedaka gegeven?

Zo kun je in al je materiële en emotionele zaken een G-dddelijk vonkje ontdekken. Dan heb je jezelf en de materie bevrijd van een sluier. Deze bedekking doet alsof de wereld op zichzelf bestaat, ontwricht van zijn Bron en zijn Schepper.

Open raam

De wereld is eigenlijk een hele grote schijn, leugen en droom. De waarheid in de wereld is niet de materiële wereld die je kunt waarnemen. Wat je ziet is alleen een omhulsel, een verpakking. Als je een cadeau krijgt, loop je dan met het cadeaupapier weg en laat je het cadeau staan? De levenskracht en spirituele energie die constant in elk schepsel verborgen zit, dat is de ware wereld. De wetenschap is er ook al achtergekomen: alle materie is energie. Het is aan ons om die verborgen kracht te ontdekken en daardoor te bevrijden.

G-d heeft Zijn energie zo goed verstopt dat iemand met diezelfde energie kan roepen dat hij niet in G-d gelooft.

Reb Mendel Horodok had zichzelf al bevrijd van alle sluiers en belemmeringen. Hij was noch een slaaf van de Egyptenaren (of welk ander volk of individu dan ook) noch een slaaf van zijn eigen gewoontes en manieren. Hij had voor zichzelf en om zich heen alle G-ddelijke energie weten te openbaren. Bij hem thuis was Mashiach er al! Vandaar dat hij het raam opendeed om te testen of de geest van Mashiach ook in de buitenwereld gevoeld kon worden.

Verborgen wereld

De eerste dagen van Pesach herdenken en herleven wij de uittocht uit Egypte. Een week na de bevrijding (de laatste twee dagen van Pesach) bevond het Joodse volk zich in een zeer benarde situatie. Achter hun aan, rende een leger van Egyptenaren die zijn slaven terug kwam halen…voor hun een ondoordringbare zee. Hoe verder? Een gesplitste zee bood de oplossing!

Bij de splitsing van het water kwam ineens een hele verborgen wereld bloot. Terwijl het Joodse volk de zee doorkruiste, kon het even kijken en een heel leven aanschouwen dat normaal onder het water verstopt ligt. Door de muren van water konden ze alles zien. Het was een moment waarop de wereld op z’n kop stond. Een vermenging was gaande van de verborgen wereld met de zichtbare wereld, van de tegenwoordige tijd met de toekomstige tijd: ‘Toen zal Moshe en de kinderen van Israel zingen”.

Precies 3331 jaar zijn voorbij gegaan. Zoals de Zohar het voorspeld heeft zijn de bronnen van kennis opengebarsten in de zesde eeuw van het zesde millennium.

Inderdaad in de achttiende eeuw van de gewone jaartelling begon de industriële revolutie in Engeland en werden tegelijkertijd nieuwe bronnen in de Torah door de Baal Shem Tov geopenbaard.

Al deze vernieuwingen bereiden ons voor op de komst van Mashiach. De geleerden profeteerden er al honderden jaren geleden over; hoe het Joodse volk op wolken naar Israël teruggebracht zal worden (vliegtuigen?), hoe lekkernijen volop beschikbaar zullen zijn (de supermarkt?), hoe Mashiach het hele Joodse volk zal onderwijzen (skype?).

Als iemand van 200 jaar geleden ons in de 21ste eeuw zou bezoeken dan zou hij ervan overtuigd zijn dat Mashiach er al was. De technische ontwikkelingen zijn er klaar voor… en jij?

Chag Sameach!

Bracha Heintz
www.chabadutrecht.nl

Laatste twee dagen Pesach dit jaar beginnen op: Donderdagavond 25 April. Kaarsen aansteken 20:35 uur.

Help jij mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen? Door te sponsoren word je een actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren.

 

Beeld: chabad.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

🌿 Soekot in Utrecht

Vrienden Joods Utrecht

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂

💐 Bedankt 💐 aan alle vrijwilligers!


De Soeka wordt met behulp van Michel, Ronald en Shaul netjes gedemonteerd en opgeborgen zodat hij volgend jaar weer opgebouwd kan worden.
💐BEDANKT 💐 aan alle vrijwilligers die Rosh Hashana, Yom Kipoer en Soekot mogelijk hebben gemaakt.

De diensten zijn ruim bijgewoond.
De Joodse studenten waren volop aanwezig.
De kinderen zijn met knutselen blij gemaakt.
Er is gebeden, geleerd, gezongen en gedanst.
We kijken terug naar een succesvolle maand en nemen de spirituele bagage mee naar de rest van het jaar.

Resteert nog de gelegenheid om de financiële gaten te dichten. Heb je al een extraatje gedoneerd, hartelijk dank hiervoor en zo niet, dan is er nu de gelegenheid om dat alsnog te doen zodat wij door kunnen gaan om Joods bewustzijn in Utrecht levend te houden! ✨