Poerim en Joodse Eenheid

Poerim en Joodse Eenheid

De feestdag van Poerim benadrukt het idee van Joods eenheid.

Als wij kijken naar de aanklacht van Haman, de vijand van de Joden, tegenover Achashverosj, koning van Persië, zien wij dat in de tijd wanneer het Poerim verhaal zich heeft afgespeeld, Joodse eenheid ontbrak. Haman begon zijn pleidooi als volgt, “Er bestaat een volk verstrooid en verspreid tussen Uw koninkrijk.”
De geleerden vertellen ons dat de aardse aanklacht van Haman (afgezien van Haman’s slechtheid) was gebaseerd op een Hemelse aanklacht.
Hoewel Haman zich niet bewust was dat zijn klacht berustte op een gebrek aan Joodse eenheid, toch kwam de mogelijkheid de Joden aan te klagen door gebrek aan eenheid.
Vandaar dat de Megilat Esther ons vertelt dat Haman zijn aanklacht aanvangt, met de verstrooiing en verdeeldheid onder de Joden.
Koningin Esther had ook gezien dat het probleem een gebrek aan eenheid was. Zodoende, voor dat Esther naar Koning Achasjwerosj ging, vroeg zij aan Mordechai, “Ga alle Joden verzamelen.” Voor dat men medelijden van de Koning kon vragen, moesten eerst de Joden bij elkaar komen, daardoor kon het gebrek aan eenheid verholpen worden.

In Megilat Esther staat dat “deze dagen worden herinnerd en opnieuw beleefd in iedere generatie.” In iedere generatie moeten wij opnieuw de ideeën die in de Megilat Esther staan weer eigen maken. Tot vandaag de dag is Poerim ook een feest van Joodse eenheid, vandaar dat de verschillende mitswot van Poerim Joods eenheid benadrukken, als volgt:
1. De 2 mitwot van Mishloach Manot (geven kosjere eten als cadeau aan elkaar) en Matanot L’evjonim (geven van geld aan arme Joden) zijn bedoeld om Joden met elkaar te verenigen. Immers, de vertaling van Matanot Laewjonim is niet liefdadigheid, filantropie of zelfs tsedaka maar cadeau’s aan de armen. Het geven en ontvangen van een cadeau, verbindt de gever met de ontvanger.
2. Met betrekking tot het lezen van de rol van Esther: hoewel één individu voldoende is om de Megila te lezen, is het beter om het te lezen met een minjan. Nog beter vertelen onze geleerden is zoveel mogelijk Joden bijeen te brengen voor het lezen van de Megila.
3. Met betrekking tot het feestmaal van Poerim, vertelt Maimonides ons, dat hoewel wij ook alleen met ons familie kunnen vieren, is onze vreugde pas echt een volmaakt simche wanneer wij ons met anderen verenigen.

De mitswot van Poerim drukken Joods eenheid uit, en dat benadrukt hoe belangrijk het is om al deze mitswot te vervullen.
Moge het zijn dat als resultaat van ons vieren van Poerim in de geest van Joodse eenheid, dat wij mogen de verdienste hebben om veel zegens van G-d te ontvangen, zoals er staat “zegen ons, onze Vader allen, als één.”
Met wensen voor een Poerim sameach oemevorechet,
Rabbijn Aryeh Leib Heintz

Comments are closed.

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

🌿 Soekot in Utrecht

Vrienden Joods Utrecht

Ook Hebreeuws leren?

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂