Poerim| Joodse Eenheid

Poerim| Joodse Eenheid

De feestdag van Poerim benadrukt het idee van Joodse eenheid.

Download hier de printversie van het artikel

Als wij naar de aanklacht van Haman, de grote vijand van de Joden kijken, tegen Achashweerosh, Koning van Perzië, zien wij dat in de tijd, wanneer het Poerim verhaal zich afspeelde, er Joodse eenheid ontbrak. Toen Haman aan Achashweerosh toestemming wilde vragen om Het Joodse volk uit te roeien begon hij zijn pleidooi als volgt: ‘Er bestaat een volk verstrooid en verspreid binnen Uw koninkrijk.’

De geleerden vertellen ons dat de aardse aanklacht van Haman (afgezien van Hamans slechtheid) op een Hemelse aanklacht gebaseerd was.

Hoewel Haman zich er niet bewust van was dat zijn klacht op een gebrek aan Joodse eenheid berustte, toch kwam de mogelijkheid om de Joden aan te klagen door hun gebrek aan eenheid.

Vandaar dat de Megilat Esther ons vertelt dat Haman zijn aanklacht aanvangt, met het benoemen van de verstrooiing en verdeeldheid onder de Joden.

Koningin Esther had ook gezien dat het probleem een gebrek aan eenheid was. Daarom, nog voordat Esther naar Koning Achashweerosh ging, vroeg zij aan Mordechai: ‘Ga alle Joden verzamelen.’ Voordat men medelijden aan de Koning kon vragen, moesten eerst de Joden bij elkaar komen, waardoor het gebrek aan eenheid verholpen kon worden.

In Megilat Esther staat dat ‘deze dagen worden herinnerd en opnieuw beleefd in iedere generatie.’ In iedere generatie moeten wij opnieuw de ideeën, die in Megilat Esther staan, ons weer eigen maken. Tot vandaag de dag is Poerim ook een feest van Joodse eenheid, vandaar dat de verschillende mitswot van Poerim die Joodse eenheid benadrukken, als volgt:

  1. De twee mitswot, namelijk die van Mishloach Manot (het geven van kosher eten aan elkaar) en Matanot Laewjonim (het geven van geld aan arme Joden) zijn bedoeld om Joden met elkaar te verenigen. Immers, de vertaling van Matanot Laewjonim is niet liefdadigheid, filantropie of zelfs tsedaka maar cadeaus aan de armen. Het geven en ontvangen van een cadeau, verbindt de gever met de ontvanger. 
  2. Met betrekking tot het lezen van de rol van Esther: hoewel het voldoende is om de Megila voor te lezen in aanwezigheid van één persoon, is het beter om het te lezen met een minjan  (10 heren boven de 13 jaar). Nog beter, vertellen onze geleerden is het om zoveel mogelijk Joden bijeen te brengen .
  3. Met betrekking tot het feestmaal van Poerim, vertelt Maimonides ons, dat hoewel wij ook alleen met onze familie kunnen vieren, onze vreugde pas echt volmaakt is wanneer wij ons met anderen verenigen.

Moge het zijn dat als resultaat van het gezamenlijk vieren van Poerim in de geest van Joodse eenheid, wij de verdienste mogen hebben om door G-d gezegend te worden, zoals er staat ‘zegen ons, onze Vader allen, als één.’

Met wensen voor een Poerim sameach oemevorechet,

Rabbijn Aryeh Leib Heintz

Comments are closed.

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

Vrienden Joods Utrecht

🕯️🕯️ Shabaton Utrecht🍷🥖

Chanoeka 2020 terugkijken

🎥 Masterclass Joods Monument

Op deze bijzondere locatie in Utrecht vertelt Bracha Heintz over de Joodse geschiedenis van Utrecht en blies Rabbijn Heintz op de sjofar. Bekijk ook de bijdragen van Wim Rietkerk en kunstenaar Amiran Djanashvili. Meer foto’s hier.