Volmacht voor het verkopen van chameets

Volmacht voor het verkopen van chameets

Volmacht voor het verkopen van chameets, t.b.v. Pesach 5784-2024 insturen tot vrijdag 19 april 2024 18.00 uur via deze website. Na dit tijdstip kunnen wij uw Volmacht niet meer in behandeling nemen.

Hierdoor bevestig ik, dat ik ondergetekende, aan Rabbijn Heintz volmacht verleen om in mijn plaats te handelen en namens mij al het chameets (w.o. zuiver chameets, twijfelachtig chameets en alle soorten chameets-mengsel) dat – mij bekend of onbekend – in mijn bezit is te verkopen in overeenstemming met de voorschriften van de Tora en de Rabbijnse wetten en zoals gespecificeerd in het uitvoerige autorisatiecontract, dat een deel vormt van deze volmacht, geldig voor iedere opdrachtgever.
Tevens geef ik, aan Rabbijn Heintz volmacht te verhuren alle mij toebehorende ruimte(n) waar dit chameets gevonden zou kunnen worden.

Rabbijn Heintz  heeft het volle recht te verkopen en te verhuren door transacties, zoals hij geschikt en juist oordeelt en voor de tijd, die hij noodzakelijk acht in overeen-stemming met alle gedetailleerde voorwaarden, als voorkomende in bovengenoemd uitvoerig autorisatiecontract. Ook geef ik hierbij het Rabbijn Heintz volmacht en machtiging om een vervanger in zijn plaats aan te stellen en eveneens met volmacht om te verkopen en te verhuren zoals hierboven uiteengezet.
De door mij gegeven volmacht is in overeenstemming met alle regels van de Tora en de Rabbijnse wetten.

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u de kosten van € 10,- overmaken naar Stichting Vrienden vd Joodse Gemeenschap Utrecht (ANBI) o.v.v. chameets verkoop.

Gelieve bij “Bericht” de volgende zaken in te vullen:

 • Adres(sen) van de plaats(en) waar chameets zich bevindt;
 • De plek op dat adres (bijv. kelder) en waar eventueel de sleutels zijn;
 • De geschatte waarde van chameets (Het is beter om de waarde van de chameets lager te schatten.);
 • Bij voorkeur het type chameets vermelden (bv. brood, pasta, whisky etc.).


  Even voorstellen

  Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

  Vrienden Joods Utrecht

  Poerim | Vasten bij oorlog

  Tijdens het Poerim gebeuren moest het Joodse volk zich op 13 Adar verdedigen tegen de antisemitische Perzen, die toestemming hadden gekregen van Koning Achashwerosh om hen te vermoorden.>> Lees hier verder!

  Klik hier om wekelijks per WhatsApp een artikel te ontvangen!

  Poerim 2024

  En zo hebben wij Poerim in Utrecht gevierd.
  Op één of andere manier is het gelukt om de simcha van Poerim met de situatie in Israël te combineren.  >> Lees hier verder!

  Poerim| Koningin Esther en president Zelensky

  Koningin Esther toonde kracht. Ze was maar een verlegen meisje, een wees van zowel haar vader als haar moeder. Mordechai had haar in huis genomen en opgevoed en de Megila vertelt ons dat zij alles deed wat hij haar vroeg. >> Lees hier verder!

  Klik hier om wekelijks per WhatsApp een artikel te ontvangen!

  Poerim | Alles op z’n tijd

  Wat vreemd dat Mordechai niet gelijk beloond werd nadat hij het leven van koning Achashwerosh had gered. Maar Mordechai had geduld en het volste vertrouwen dat er overal een reden voor was. >>Lees hier verder!

  Klik hier om wekelijks per WhatsApp een artikel te ontvangen!

  🕯️🕯️ Shabaton Utrecht🍷🥖

  🎥 Masterclass Joods Monument

  Op deze bijzondere locatie in Utrecht vertelt Bracha Heintz over de Joodse geschiedenis van Utrecht en blies Rabbijn Heintz op de sjofar. Bekijk ook de bijdragen van Wim Rietkerk en kunstenaar Amiran Djanashvili. Meer foto’s hier.